Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 30/10-2018

Udvalg for virksomhedsrådgivning

Som følge af øget vækst på området for virksomhedsrådgivning, er der nedsat et udvalg med fokus på, hvordan denne rådgivning udvikles i fremtiden. Mange medlemmer oplever dagligt, at behovet for ledelse af virksomheden og dermed økonomistyrring m.m. stiger. Derfor er virksomhedsledelse en helt central funktion i organisationen, og de søger derfor i stigende grad rådgivning og sparring hertil.

Udvalgets formål og opgaver

Udvalgets væsentligste opgaver er at medvirke til brugerdrevet udvikling af de rådgivningsydelser, som DM&E skal tilbyde i fremtiden. Vi anser det for vigtigt, at vores ydelser hele tiden er up to date og relevante for vores medlemmer. Det skal udvalget være garanter for. Udvalgets medlemmer er bredt repræsenteret i forhold til foreningens medlemmer såvel inden for arbejdsområder som geografisk og virksomhedsstørrelse.

Arbejdsområder

Virksomhedsrådgivning arbejder med følgende emner:

  • Ledelse, forretningsudvikling og strategi
  • Driftsøkonomi og økonomistyring
  • Understøttende IT-værktøjer
  • Uddannelse inden for IT, ledelse, strategi og økonomi
  • ERFA-klubber Vores arbejdsfelt er dynamisk, og derfor kan arbejdsområderne udvides og ændres efter behov