Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 23/8-2022

DM&E Strategi & Ledelse

DM&E er din professionelle sparringspartner til store og små beslutninger. Når virksomheden vokser eller forholdene i omgivelserne ændrer sig, er det vigtigt at bevare overblikket og være på forkant med udviklingen. 

DM&E Strategi & Ledelse tilbyder rådgivning, der kan sikre, at din virksomhed ikke kører af sporet. Vi deltager i såvel udarbejdelse af den langsigtede strategi som den løbende forretningsudvikling og optimering. Vores branchekendskab, erfaring og netværk sikrer dig en professionel tovholder og sparringspartner i din virksomhed. 

DM&E Strategi & Ledelse rådgiver maskinstations-, entreprenør-, kloakmestre- og skoventreprenørvirksomheder.

Vores rådgiveres branchekendskab og erfaring i kombination med vores netværk er medvirkende til, at du får en professionel tovholder og sparringspartner til store og små beslutninger.

Vi arbejder bl.a. med følgende områder:

Strategi
Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med udvikling af din strategi og følger op på handlinger og beslutninger, der er beskrevet i strategien.

Forretningsudvikling
Forretningsudvikling handler om effektivisering og ressourceoptimering, så din virksomhed også har sin berettigelse i morgen. Med baggrund i vores branchekendskab rådgiver vi dig i, hvad der giver værdi i din virksomhed. 

Sparring til bestyrelser og Advisory Board
Vi rådgiver i forbindelse med sammensætning af bestyrelse eller advisory board, og vi deltager også gerne på møder med personlig sparring til ejer og bestyrelse.

Ejerskifte
Ved ejerskifte hjælper vi som tovholder for processen. Vi hjælper med indledende samtaler og koordinerer samarbejdet med revisor og advokat for at sikre, at der arbejdes mod den rigtige løsning. 

Lederuddannelsen DM&E Virksomhedsleder
Vi tilbyder lederuddannelse, hvor du opnår en bedre forståelse af ledelsesopgaven og får et bedre kendskab til dine lederevner, så du kan arbejde på både dine stærke og svage sider.

Aktuelle fag (fastlægges snarest):

Forløbene starter med et todages internatophold på Comwell Kellers Park. Øvrige undervisningsdage finder sted hos DM&E på Porschevej 3 i Vejle. Alle fag kører fra november til og med februar med mulighed for afsluttende eksamen i marts måned.

Se vores informationsflyver: DM&E Virksomhedsleder her

ERFA-klubber

Professionelle erfa-klubber sætter fokus på fagligt indhold som fx strategi, økonomi og ledelse. Vi tilbyder nye og bestående erfa-klubber bistand med afholdelse af møder som fx tovholder, ordstyrer eller inspirator.

Læs mere DM&E's erfa-grupper her

DiSC-profiler
Personværktøjet Everything DiSC bidrager til at gøre ledere og medarbejdere mere effektive. DiSC er verdens mest anvendte og anerkendte værktøj og bruges til målrettet arbejde med rekruttering, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation.

Læs mere om, hvad DM&E Strategi & Ledelse kan gøre for dig