Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Sidst rettet: 15/2-2017

Tilskudsregler

VEU-godtgørelse
Ønsker du at tage en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

SVU-godtgørelsen
Ud over VEU-godtgørelse findes der også en anden støtteordning til voksenuddannelse – statens voksenuddannelsesstøtte. Om du skal have VEU-godtgørelse eller SVU afhænger af niveauet på den uddannelse, du vil tage. Læs mere her

Regler for AMU-kurser ved ledighed
Lediges muligheder for at gennemføre AMU-kurser indebærer, at en ledig skal være ledig i 4 måneder, inden han frit kan vælge at gennemføre et AMU-kursus. Reglerne betyder, at en medarbejder skal være beskæftiget indtil kursusstart for at kunne deltage i et AMU-kursus. Der er yderligere en grænse på maksimalt 10 kursusuger pr kalenderår med VEU-godtgørelse, kilometerpenge og kost og logi. Der er dog nogle vigtige undtagelser, nemlig uddannelsen til kloakmester eller rørlægger samt kontraktuddannelser som fx maskinføreruddannelsen til entreprenørmaskiner og nedriveruddannelsen.

Reglerne gør det nødvendigt at planlægge og tilmelde AMU-kurser i god tid. Bemærk at en medarbejder gerne må gå på kursus under en afspadseringsperiode

Job Centeret kan evt. bevillige AMU kursus til en ledig
Lediges mulighed for at gennemfører et selvvalgt AMU-kursus kan i nogle tilfælde løses med hjælp fra det lokale Jobcenter. Hvis en arbejdsgiver giver en skriftlig erklæring til Jobcenteret om et specifikt kursus er en forudsætning for at en ledig kan få (gen)ansættelse, så kan Jobcenteret bevillige dette, uanset kursisten ikke har været ledig i 4 måneder. Mulighederne kan variere lidt fra kommune til kommune, da kommunerne har forskellig status på dette område.
Find dit lokale Jobcenter

Løntilskud fra uddannelsesfonde
Løntilskud er aktuelt ved AMU-kurser, hvor løntabsgodtgørelsen suppleres op.

Arbejdsgivere, der indbetaler til en uddannelsesfond som en del af en overenskomst med 3F, Metal eller HK via medlemskab af en arbejdsgiverforening eller en tiltrædelsesoverenskomst, kan søge uddannelsesfonden om løntilskud, når en ansat deltager i kursus og efteruddannelse.

Uddannelsen skal være omfattet af kompetencefondens dækningsområde, og det er f.eks. alle AMU-kurser samt kurser i almene fag. Der vil endvidere være enkelte af DM&E’s korte kurser, som vil være dækningsberettiget. Det vil i så fald være anført på kursusinvitationen eller -bekræftelsen.

Den ansatte behøver ikke være medlem af 3F, Metal eller HK for at være dækningsberettiget.
Ansøgningsfristen hos GLS-A er 12 måneder fra sidste kursusdag
Løntilskud og vilkår fra uddannelsesfonde kan variere lidt mellem de enkelte overenskomster og respektive fonde, hvor man skal bruge den fond, der dækker den aktuelle overenskomst.
Medlemmer af GLS-A kan få Information og ansøgningsskema her.
Medlemmer af Dansk Byggeri finder information og ansøgningsskema (med login) her.
Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst finder information og ansøgningsskema på PensionDanmark uddannelsefonde.dk (med login) her.

DM&E’s kurser for bl.a. kloakmestre: ajourføringskurset og Visio-tegnekurser er godkendt af GLS-A til 70 kr/time i godtgørelse fra Uddannelsesfonden i GLS-A.
Ansøgningsfristen er 12 måneder fra sidste kursusdag.

"Vinterskole" - uddannelse i stedet for ledighed 
Almen uddannelse i dansk og regning med uddannelsesstøtte svarende til 80% af dagpengesatsen kan være et godt alternativ for en medarbejder, der er truet af ledighed. Men det skal startes, før han meldes ledig. Hvis du som virksomhedsejer ikke kan holde dine ansatte beskæftigede i lavsæsonen, så kan uddannelse med statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) være et godt alternativ til afskedigelse.