Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 22/10-2019

Tilskudsregler

I stedet for at afskedige eller hjemsende dine medarbejdere for en kortere periode, kan uddannelse være et rigtigt godt alternativ. Din medarbejder får ny viden og nye kompetencer med hjem på arbejdspladsen, medarbejderen får mere uddannelse på cv’et, boostet selvtilliden og får helt sikkert en større glæde ved sit fag. Der er et hav af muligheder og en del lovkrav om certifikater til hverdagens opgaver. Hvis virksomheden er underlagt overenskomsten mellem 3F og GLS-A har medarbejderen krav på 2 ugers selvvalgte kurser om året, naturligvis under nødvendigt hensyn til virksomhedens forhold.

Udbuddet af AMU-kurser kan findes på portalen www.soeg.voksenuddannelse.dk som samler relevant information om efteruddannelse. Her er der fx et menupunkt for virksomheder: www.voksenuddannelse.dk/kun-virksomheder.

Kurser udbudt af DM&E kan findes på vores hjemmeside her: www.dmoge.dk/kalender-alle samt på siden www.dmoge.dk/uddannelse-og-kurser.

Denne nye hjemmeside samler en del kurser/uddannelser inden for det grønne erhverv. www.dgkt.dk.

Tilskud og godtgørelse

Der er mulighed for at søge tilskud/erstatning, når du sender en medarbejder på kursus. Dette er en VEU-godtgørelse og dette beløb er 4.355 kr. pr. uge i 2019, 117,7 kr. pr. time. VEU yder befordringstilskud på 0,99 krone pr. kilometer i 2019 og dette gøres for transport over 24 kilometer, men højeste udbetaling er til 576 kilometer pr. dag. Ved indkvartering er det kun transport første og sidste dag.

Hvordan du søger godtgørelsen, finder du på siden www.efteruddannelse.dk under siden vejledninger, hvorefter du vælger vejledningen ”Vejledning – selvstændig/ mindre virksomhed”.

Hvis du er medlem i GLS-A kan du ydermere søge supplement til VEU-godtgørelsen, ved at søge tilskud fra GLS-A’s kompetencefond på 75 kr. pr. time. Udover dette kan kompetencefonden betale for deltagergebyret på AMU-kurser på 122 kr. til 182 kr. pr. dag. Tilskuddet søges hos GLS-A.   Ansøgningsskema og information kan hentes på www.dgkt.dk/kompetencefondene.

Kompetencefonden yder primært støtte til kurser med offentlig støtte. Der findes dog en række af kurser i pivatregi som de yder støtte til. Disse kan findes på en positivliste, og eksempler på disse kan være:

  • Supplerende ADR-kurser (farligt gods). ADR farligt gods er et AMU-grundkursus, som er tilskudsberettiget efter de normale regler
  • Førstehjælp. Fonden yder tilskud til førstehjælpskurser, som udbydes af anerkendte virksomheder som f.eks. Falck
  • Muldvarpebekæmpelse
  • Rottebekæmpelse
  • Klovbeskæring
  • ATEX-kurser
  • L-AUS lovpligtigt kursus

Men kurserne vurderes individuelt.

Kompetencefonden yder tilskud til erhvervelsen af trailerkort (BE-kørekort). Trailerkortet kan erhverves på private køreskoler. Der gives et tilskud på 5.000 kr. til dækning af udgifterne til erhvervelse af trailerkortet og der ydes tilskud i lønnen på 75 kr. pr. time, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.

”Så hvad venter du på, få mere ud af dine medarbejdere, så de er klar til næste sæson”.