Menu - For Responsive


› Medlemslogin

 

Uddannelse & Kurser

DM&E udvikler og udbyder målrettede kurser og temadage til medlemmerne, hvor du får den nyeste viden og udvikler dig inden for dit fagområde. Vi har et tæt samarbejde med aktuelle partnere i kursus- og uddannelsessektoren om fag- og efteruddannelse på alle niveauer i brancheområderne.

Vi tilbyder uddannelse og kurser indenfor vores tre specialeiserede områder: Agro, Anlægsentreprenør, Kloakmestre, Skoventreprenør, Administration og Transport.

Kursuskalenderen viser de kurser, som vi udbyder til vores medlemmer i vinterhalvåret. 
Der kommer løbende kurser til, så hold øje med, om der er et eller flere kurser, som er relevante for dig. 

Se aktuelle kurser for her:

  • Agro
  • Entreprenør & kloakmestre
  • Skov

Klik her og få et samlet overblik over DM&E's aktiviteter her.

Hold også os øje med DM&E Nyt - DM&E's ugentlige nyhedsbrev, hvor aktuelle kurser m.m. også bliver tilbudt indenfor for vores tre fagområder. 

Du kan se alle udsendte DM&E Nyt for 2018 lige her (kræver login).