Menu - For Responsive


› Medlemslogin

Godkendt Biomasseproducent                              

Godkendt Biomasseproducent er DM&E's godkendelses procedure for de biomasseproducenter, der ønsker at kunne dokumentere deres bæredygtighed igennem Alternativ dokumentation. 

Som godkendt biomasseproducent, skal du overholde varmeværkernes kravsspecifikationer til bæredygtig produceret flis. 

For at kunne leve op til kravsspecifikationerne skal dit firma have faste procedure for.

  • Sporbarhed i produktionen
  • Indentificering af risiko
  • Håndtering af risko

Hvordan bliver jeg Godkendt Biomasseproducent

Godkendt Biomasse producent igennem DM&E er lavet så den kan tilpasses den enkelte virksomheds eksisterende driftsform. Derfor vil du som virksomhedsejer, blive undervist i hvilke ting, du skal være opmærksom på i din produktion af flis samt hjulpet igang med at indarbejde de forskellige procedurer. Uddanelsen tager ca. en dag.

Herefter skal du kontroleres af en uafhængig 3. part, der kontrolerer, at du lever op til Kravsspecifikationerne.

Ønsker du mere information Godkendt Biomasseleverandør, så kan du kontakte Claus Danefeldt Clemmensen konsulent for DM&E Skov, tlf.: 7641 3662 Mail: cdc@dmoge.dk

 Biomasseproducent Skov CMYK

Aktive Godkendte Biomasseproducenter

Firmanavn    M-R Skovteknik
Certifikat nr:    2016-001
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se bevis

 


Firmanavn    Peder Østergaard & Søn A/S
Certifikat nr:    2016-002
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se bevis

 


Firmanavn    St. Sjørup Skovservice
Certifikat nr:    2016-003
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se Bevis

 


Firmanavn    MM Bioenergi
Certifikat nr:    2017-004
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se bevis

 


Firmanavn    Bækkevang Skovservice ApS
Certifikat nr:    2017-006
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se Bevis

 


Firmanavn    Skoventreprenør Troels Pederesen
Certifikat nr:    2018-007
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se Bevis

 


Firmanavn    MR Skovservice
Certifikat nr:    2018-008
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se Bevis

 


Firmanavn    Bartels Entreprise
Certifikat nr:    2018-009
Certifikat status               Gældende
Link til bevis Se Bevis

 

Suspenderede Godkendte Biomasseproducenter

Pt. ingen suspenderede 

Tidligere Godkendte Biomasseproducenter

Pt. ingen tidligere