Menu - For Responsive


› Medlemslogin

Godkendt Biomasseproducent                              

Godkendt Biomasseproducent er DM&E's godkendelses procedure for de biomasseproducenter, der ønsker at kunne dokumentere deres bæredygtighed igennem Alternativ dokumentation. 

Som godkendt biomasseproducent, skal du overholde varmeværkernes kravsspecifikationer til bæredygtig produceret flis. 

For at kunne leve op til kravsspecifikationerne skal dit firma have faste procedure for.

  • Sporbarhed i produktionen
  • Indentificering af risiko
  • Håndtering af risko

Hvordan bliver jeg Godkendt Biomasseproducent

Godkendt Biomasse producent igennem DM&E er lavet så den kan tilpasses den enkelte virksomheds eksisterende driftsform. Derfor vil du som virksomhedsejer, blive undervist i hvilke ting, du skal være opmærksom på i din produktion af flis samt hjulpet igang med at indarbejde de forskellige procedurer. Uddanelsen tager ca. en dag.

Herefter skal du kontroleres af en uafhængig 3. part, der kontrolerer, at du lever op til Kravsspecifikationerne.

Ønsker du mere information Godkendt Biomasseleverandør, så kan du kontakte Claus Danefeldt Clemmensen konsulent for DM&E Skov, tlf.: 7641 3662 Mail: cdc@dmoge.dk

 Biomasseproducent Skov CMYK

Aktive Godkendte Biomasseproducenter

Firmanavn    M-R Skovteknik
Bevis nr:    2016-001
Bevis status               Gældende
Adresse Homåvej 2
Postnummer 8500 Grenå
Ansvarlig Torben Rasmussen
Telefon 40317225
E-mail tr@hvmr.dk
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    Peder Østergaard & Søn A/S
Bevis nr:    2016-002
Bevis status               Gældende
Adresse Kjeldsigvej 2
Postnummer 7430 Ikast
Ansvarlig Henrik Østergaard
Telefon 97151677
E-mail ho@po-son.dk
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    St. Sjørup Skovservice
Bevis nr:    2016-003
Bevis status               Gældende
Adresse Hevring Møllevej 6
Postnummer 8950 Ørsted
Ansvarlig Martin Maarup
Telefon 22118756
E-mail martin.maarup@mail.dk
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    MM Bioenergi
Bevis nr:    2017-004
Bevis status               Gældende
Adresse Fabriksvej 2
Postnummer 5592 Ejby
Ansvarlig Jesper
Telefon 30302448
E-mail jsk@mmbioenergi.dk
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    Bækkevang Skovservice
Bevis nr:    2017-006
Bevis status               Gældende
Adresse Glasvej 2
Postnummer 3720 Åkirkeby
Ansvarlig Preben Andersen
Telefon 21932116
E-mail prebenskovservice@gmail.com
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    Skoventreprenør Troels Pedersen
Bevis nr:    2018-007
Bevis status               Gældende
Adresse Glesborg Bygade 83a
Postnummer 8585 Glesborg
Ansvarlig Troels Pedersen
Telefon 40296554
E-mail troels83a@hotmail.com
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    MR Skovservice
Bevis nr:    2018-008
Bevis status               Gældende
Adresse Vilstrup Næsvej 71
Postnummer 6100 Haderslev
Ansvarlig Martin Riggelsen
Telefon 20286748 
E-mail mrskovservice@mail.dk
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    Bartels Entreprise
Bevis nr:    2018-009
Bevis status               Gældende
Adresse Landevejen 73
Postnummer 4532 Gislinge 
Ansvarlig Joachim Bartels
Telefon 53702279 
E-mail b-entre@live.dk
Link til bevis Se Bevis

Firmanavn    Stuboggren.dk
Bevis nr:    2018-010
Bevis status               Gældende
Adresse Oldenvej 8C
Postnummer 3490 Kvistgaard
Ansvarlig Michael Skubye 
Telefon 2231 5416
E-mail misk@stuboggren.dk
Link til bevis Se Bevis

 

Suspenderede Godkendte Biomasseproducenter

Pt. ingen suspenderede 

Tidligere Godkendte Biomasseproducenter

Pt. ingen tidligere