Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 13/12-2019

DM&E Kortportal

I samarbejde med kortfirmaet SEPTIMA har vi udviklet DM&E Kortportal, som gør det nemt at lave arbejdskort med vigtige informationer om bl.a. beskyttet natur, kulturminder m.m. Brugerfladen er nem at arbejde i, og den kan anvendes på både pc, smartphones og tablets. Desuden kan kortportalen også bruges af de, er arbejder i Visio Professional.

Allerede i dag indeholder DM&E Kortportal mange informationer og kortlag, der kan bruges i det daglige arbejde. Til jordentreprenørerne er det hovedsageligt højdekurver og jordklassificering, der gør sig gældende. Men også informationer fra matrikelkort og informationer om boringer anvendes.  

Hos skoventreprenørerne bruges kortportalen til arbejdsplanlægning og kortlægning af fx beskyttet natur eller fredninger, der ikke skal ødelægges i forbindelse med arbejde i skoven.  

Nem import af SHAPE-filer fra din GPS

Alle GPS-enheder kan lave en shape-fil med målte GPS-punkter eller linjer, uanset om du bruger din håndholdte GPS, gravemaskine, traktor eller drænplov til at indsamle data.

Shape-filen kan nemt og hurtig importers til kortportalen og rettes til, hvis der er behov for det med tekster eller forskellige farver. Derefter kan der afleveres et kort til kunden med de målte registreringer. Har man brug for yderligere behandling af data, kan det nemt kopieres over i Kloakmodulet, og man kan fortsætte arbejdet her.

Som noget nyt kan man også sætte de præcise koordinater ind på målte punkter, så man altid kan finde tilbage til der hvor man har gravet, kørt eller lagt rør i jorden. Man kan samtidig forberede et kort hjemmefra og finde bestemte positioner med ens egen GPS i telefonen.  

Portalen er blevet optimeret til tablet

Nu kan DM&E Kortportal også bruges, når man er ude på opgaven. Det fungerer nu bedre på tablet eller Ipad, og med et klik kan man slå menubaren i venstre side fra, så man bedre kan se kortet. Derudover er der kommet en funktion, der kan vise hvor du er på kortet, hvilket er en stor fordel, når man skal finde frem til det område, der skal arbejdes i.

For at gøre det nemmere kan man også føje et ikon til ens hjemmeskærm, så det altid er nemt og hurtigt at finde portalen på ens tablet.

Kortportal 3


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.

Portalen virker bedst i browseren Google Chrome.