Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 13/10-2021

Velkommen til Danske Maskinstationer og Entreprenørers presserum. Du vil kunne finde vores seneste pressemeddelelser samt rekvirere relevant information og billeder på siden.

13/10: To stærke brancheforeninger går sammen om nyt kursus til kloak-TV-operatører

Der er fuld gang i TV-inspektionerne rundt omkring, og nu er der godt nyt til de TV-operatører, der ønsker at få den nyeste viden indenfor området. Brancheforeningerne Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) og Danske Kloakmestre har slået pjalterne sammen og udbyder nu kurset ”Kloakbranchens kursus for kloak og TV-operatører”.


10/09: DM&E har kvalificeret arbejdskraft til branchen i fokus på E&H

Når E&H – Danmarks største fagmesse for entreprenør- og anlægsbranchen åbner portene til det store udstillingsareal syd for MCH den 16. – 18. september, er DM&E at finde på plads U1040. Udover at demonstrere foreningens populære IT-programmer, står DM&E klar til at gå i dialog om tidens problemstillinger i entreprenørbranchen, og de udfordringer medlemsvirksomhederne oplever. Et centralt emne DM&E bl.a. forventer at tale med de besøgende om til E&H, er den alt overskyggende udfordring branchen oplever pt. – nemlig mangel på kvalificeret arbejdskraft.


25/08: DM&E om regeringens udspil til en halvering af håndværkerdraget: Undgå flaskehalse med en langsigtet strategi

Flaskehalse på arbejdsmarkedet opstår, når efterspørgslen på arbejdskraft ikke modsvares af udbuddet. Sidste år blev håndværkerfradraget fordoblet for at booste erhvervet i forhold til corona. Regeringen har nu annonceret, at den vil halvere håndværkerfradraget i det kommende forslag til en ny finanslov for 2022. Nu vil man sænke det igen og bringe det tilbage til, hvad det var, før corona-krisen. Denne op-og-ned justering, mener brancheforeningen DM&E vil skabe yderligere pres på en i forvejen presset branche.


20/08: Kennet Birch Vinderslev snupper vandrepokalen for 5. år i træk

På konkurrence-området til gårsdagens Langesømesse blev der dystet i flere discipliner indenfor skovbranchen. Til DM i udkørsel af træ duellerede syv af skovens dygtigste maskinførere i et neglebidende opgør, om at kunne træde op på øverste træstub og snuppe den prestigefyldte vandrepokal. Derudover blev der sat nye rekorder på den bane, hvor seks modige skovbrugselever dystede i Skills om at blive Danmarks bedste skovarbejder. Til DM i udkørsel af træ blev der dystet i disciplinerne tårnbygning og præcisionslæsninger i terræn – i år i en Ponsse Buffalo. Det var en særligt spændt Kennet, som satte sig bag rettet til konkurrencens finale heat. En sejr ville nemlig betyde, at Kennets navn skulle indgraveres for tiende gang på mesterskabets vandrepokal. Trods nerver, vandt han en overbevisende sejr med en tid på 5.47.


18/08: DM&E Entreprenør vil rådgive dig om kvalitetssikring og LAR til H&L’21

DM&E Entreprenør er at finde på Strøget 51, og brancheforeningen ser meget frem til at møde sine medlemmer ansigt til ansigt efter en lang periode med corona-tilstande. Til dette års messe vil brancheforeningen have et skarpt fokus på kvalitetssikring samt LAR.


12/08 2021: Der skal dystes i skoven til Langesømessen den 19. august

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) og Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) er i år værter for to konkurrencer, når årets Langesømesse finder sted den 19. august. Blandt smuk natur ved den langstrakte sø lige udenfor Odense vil messegæster kunne se skovens erfarne maskinførere dyste til DM i udkørsel på konkurrencepladsen omkring stand 75. Derudover skal de unge skovbrugselever kæmpe i skills-konkurrencen om at blive landets bedste.


19/03 2021: Elever mangler kørekort, og det koster dem deres læreplads

På grund af Corona-krisen er det pt. ikke muligt at erhverve kørekort til traktor eller bil. Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører har fået adskillige henvendelser fra medlemsvirksomheder, der er bekymrede for de unge, da flere og flere mangler lærepladser på grund af det manglende kørekort.


04/03 2021: DM&E Agro har haft fokus på færdsel og forsuring af husdyrgødning i 2020

DM&E Agro har i 2020 haft et særligt fokus rettet mod forsuring af hus­dyrgødning. Brancheforeningen fortæller, at der har været en kollektiv uklarhed fra både landbruget og maskinstationer vedr. regler, krav og konsekvenser ang. forsuring af gyl­len. Derfor har DM&E Agro haft en løbende fagpolitisk debat med myndighederne gennem 2020.


04/03 2021: DM&E Skov har haft særligt fokus på det erhvervspolitiske arbejde i 2020

hvervspolitisk har det danske skovbrug været i alvorlig modvind i 2020. Derfor har DM&E Skov arbejdet på at vise, at foreningen tager både klima- og bio­diversitetskrisen alvorligt. Derfor har foreningen i 2020 kontaktet relevante beslutnings­tagere, og en del af dem har allerede været en tur med i skoven. Det har været vigtigt for brancheforeningen at vise, at de danske skoventreprenører kan arbejde bæredygtigt, og er et erhverv, der aktivt deltager i arbejdet med at forbedre verdens klima og natur. Skoven­treprenører er med i produktionen fra start til slut af verdens mest klimavenlige byggemateriale og kilde til grøn energi – nemlig træ. Det er vi stol­te af. Men skal vi fortsætte med det, kræver det, at Danmark accepterer, at der også skal fældes træer i skovene.


04/03 2021: I 2020 har DM&E Entreprenør pustet nyt liv i klimatjek-ordningen samt sikret muligheden for entreprenøroverenskomster til sine medlemmer I 2020

2020 har været et anderledes år for DM&E Entreprenør. Foreningen har normalt en stor fysisk kontakt med deres medlemsvirksomheder, både i form af virksomhedsbesøg, kurser, temadage osv. Disse fysiske aktiviteter har været en udfordring for brancheforeningen at opretholde, som følge af Covid-19. Det har bl.a. betydet, at en del planlagte netværksdage og kurser, er blevet udsat. Trods Covid-19 har DM&E Entreprenør holdt godt gang i hjulene - foreningen har været omstillingsparat og sikret en god service ud til deres medlemmer.


11/01-2021: DM&E samler brancherne i nyt magasin, som udkommer denne uge

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) udgiver et nyt medlemsmagasin. I magasinet kan foreningens medlemsvirksomheder og deres ansatte blive opdateret på nyheder, læse om regler og rammer, få tips og tricks samt læse de gode historier fra agro-, entreprenør-, og skoventreprenørvirksomheder over hele landet.


11/12-2020: Der er plads til både natur og skovdrift i de danske skove

Aftaleparter bag den nye natur- og biodiversitetspakke er blevet enige om at revidere lovgivningen på natur- og biodiversitetsområdet, udlægge 75.000 ha urørt skov og oprette et biodiversitetsråd.


07/12-2020: Sikkerhedsstyrelsen tredobler gebyret for registrering af autorisationer

Fra årsskiftet bliver det væsentligt dyrere at få registreret autorisation som kloakmester. Sikkerhedsstyrelsen tredobler gebyrerne fra 1.250 kroner til 3.725 kroner, hvilket bliver begrundet med, at opkrævningen skal svare til de reelle omkostninger i forbindelse med registreringen.


17/11-2020: DM&E-konsulent for vigtig post i europæisk samarbejde

DM&E får fremover endnu mere indflydelse på den politiske dagsorden i EU. Konsulent for DM&E Agro, Gerth Petersen Holm, er netop blevet formand for SCMM-gruppen som maskinekspert. Dermed får DM&E som forening en styrket rolle ift. at påvirke den lovgivning, der bliver besluttet i den europæiske brancheorganisation CEETTAR.


11/11-2020: DM&E støtter op om en tredobling af håndværkerfradraget

Det er ekstremt vigtigt, at vi holder gang i hjulene i denne tid, og derfor hilser DM&E regeringens forslag om en hævelse af håndværkerfradraget velkommen. Det er samtidig vigtigt, at vi har den grønne omstilling for øje, hvilket håndværkerfradraget ligeledes hjælper med til.


09/10-2020: Nyt i sag om kørsel til biogasanlæg: Færdselsstyrelsen giver grønt lys

Resten af året er det tilladt for maskinstationer at køre til biogas- og andre industrianlæg, hvis altså anlægget er kunde til maskinstationen. For at blive betegnet som kunde skal biogasanlægget bestille og betale opgaven. Den nye fortolkning betyder, at problemet med de brede køretøjer i denne sammenhæng er løst for den nuværende sæson.


09/10-2020: DM&E Entreprenørs medlemmer skal klimatjekke danskernes boliger

DM&E Entreprenør støtter op om klimatjekordningen og gør det således muligt for medlemmer af DM&E at komme på listen over de fagfolk, der fremover skal give boligejere vished om, hvor sårbar deres bolig er over for de stigende mængder vand.


05/10-2020: DM&E skaber nyt fagblad til medlemsvirksomheder og deres ansatte

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) vil skabe et nyt fysisk medlemsblad, der er mere i tråd
med foreningens medlemskreds. Fagbladet hedder DM&E Magasinet og udkommer første gang i januar
2021.


24/09-2020: DM&E fraråder al kørsel til biogas- og industrianlæg

Kørsel til og på biogasanlæg med maskiner bredere end 2.55 m frarådes. Dette skyldes, at politiet har ændret deres fortolkning af dimensionsbekendtgørelsen. På den baggrund er der opstået en principiel sag med et af DM&E’s medlemmer, og man regner med at køre en retssag for at fastsætte fortolkning af reglerne. 


07/09-2020: Kennet Birch Vinderslev vinder DM i udkørsel af træ for fjerde år i træk

I år duellerede otte erfarne maskinførere på en af skovens specialmaskiner om at vinde vandrepokalen og den prestigefyldte titel. Der blev dystet i disciplinerne tårnbygning og præcisionslæsninger i terræn. Kennet kørte mest præcist og med den hurtigste tid og vandt derfor konkurrencen for fjerde år i træk. I alt har Kennet vundet DM i udkørsel af træ ni gange.


26/08-2020: DM&E og DSF står i spidsen for Skills for skovbrugselever samt DM i udkørsel af træ til Langesømessen den 3. september 2020.

Der er masser af spændende aktiviteter at glæde sig til, når årets Langesømesse snart finder sted i den smukke park ved Langesø på Fyn. Traditionen tro skal skovens erfarne maskinførere dyste til DM i udkørsel på konkurrencepladsen omkring stand 75. Derudover fortsætter DSF og DM&E Skov deres egen Skills-konkurrence, der blev introduceret sidste år, hvor Danmarks unge skovbrugselever viser deres talenter.


06/04-2020: Maskinstationerne kører for fuld kraft på trods af coronavirus

Forår er lig med travlhed i maskinstationsbranchen, og det er der ikke meget, der kan lave om på; ikke engang coronavirus. For selvom samfundet gennemgår en enorm krise, skal de nye afgrøder etableres, så fødevareforsyningen kan fortsætte.


16/03-2020: Gylleudbringning i et presset forår

For at holde en høj kapacitet på gyllevognen, samt reducere omfanget af strukturskader, kan man benytte sig af muligheden for, med korrekt syretilsætning, at slangeudlægge gyllen på sort jord forud for pløjning eller   harvning. Dette forudsætter dog, at man også udbringer forsuret gylle i vintersæd på et areal svarende til 20 % af det, som er udbragt på sort jord, samt at man informerer kommunen inden udbringning.


25/02-2020: Ny vandløbslov nu, tak

Forarbejdet til udarbejdelsen af en ny vandløbslov er gjort. En ekspertgruppe har formuleret klare anbefalinger, der blev offentliggjort allerede i december 2017. Der er bred opbakning til disse anbefalinger. Vi i DM&E, Landbrug og Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening bakker op om anbefalingerne. Men her to år efter står vi stadig uden en ny vandløbslov.


24/01-2020: Generalforsamling i Dansk Skoventreprenør Forening

Nickolai Schlechter kunne berette om et år, der har været præget af regnvejr og dertil svære arbejdsforhold i skoven. Blødt føre i skoven betyder, at opgaverne kan tage længere tid, opgaver bliver udskudt, og man flytter maskinerne oftere. Ud fra DM&E’s brancheundersøgelse kan man også se, at det har haft en effekt i skoventreprenørbranchen med et dårligere resultat og nedgang i arbejdsmængden. 


20/01-2020: DM&E Kloakmestergaranti er nøgleordet, når DM&E Entreprenør deltager i kloakmessen 2020

Autoriserede kloakmestervirksomheder, der er medlem af DM&E, er omfattet af DM&E Kloakmestergaranti. DM&E Kloakmestergaranti giver private forbrugere tryghed og sikkerhed for, at eventuelle fejl og mangler ved det udførte arbejde afhjælpes, når kloakmestervirksomheden, man har indgået aftale med, er medlem af brancheorganisationen DM&E. ”Kloakmestergarantien er en betydelig del af DM&E, og vi står klar på kloakmessen for at fortælle deltagerne om dens mange fordele,” udtaler Sebastian Skipper Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør.


20/01-2020: LER og LAR er to vigtige emner for DM&E Entreprenør

Med det våde vejr er håndtering af regnvand et centralt emne og noget, som spiller en rolle i den store klimadebat. De mange regnskyl bliver mere intense, og vi kan forvente mere nedbør i fremtiden. Derfor kan vi også forvente, at der kommer nye krav til håndtering af vandet, så byerne ikke oversvømmes af de voldsomme regnskyl.


20/01-2020: Biomasse og bæredygtighed er centralt for arbejdet i DM&E Skov

For DM&E Skov har 2019 været et år med meget stor aktivitet, hvilket kræver de rigtige folk til opgaverne. Der skal være fokus på de unge mennesker under uddannelse, så de med tiden bliver den kvalificerede arbejdskraft, som skovbruget har brug for. Derfor har DM&E Skov bl.a. udvidet samarbejdet med Skovskolen samt afholdt Danmarks første Skills for Skovbrugselever på årets langesømesse.


20/01-2020: Klima og miljø er omdrejningspunkt for DM&E Agro

DM&E Agro har arbejdet med at optimere brugen af de ressourcer, der bliver brugt i landbruget, for at mindske klimabelastningen. DM&E har været i dialog med Arla og vil være en del af løsningen på at sikre, at dansk landbrugs klimabelastning bliver mindre. Et af de store nye fokusområder er udledningen af CO2 fra landbruget, hvor de store landbrugsandelsselskaber har sat klare mål om deres CO2- udledning.


02/01-2020: Ét system er til alles bedste

Færdselsstyrelsen har valgt at implementere en EU-lovgivning, som går under navnet ”Mother Regulation”. Denne lovgivning er den samme, som traktorer omfattes efter 2025. DM&E havde regnet med, at regler for påhængsredskaber og vogne ville blive implementeret samtidig, men for påhængsredskaber bliver det allerede aktuelt fra slut 2020.


13/12-2019: DM&E Agro sætter fokus på robotter og klima til DM&E Vidensdage den 16. og 17. januar

Klima og robotter er emner, som maskinstationerne ikke kan komme udenom, og til DM&E Vidensdage står kompetente indlægsholdere klar med den nødvendige viden. ”Ved at møde op til vores vidensdage som maskinstation får du den nyeste viden, som du skal bruge næste år, men du får også den nyeste viden, du skal bruge inden for de næste 5 år”, fortæller Gerth Petersen Holm.


13/12-2019: DM&E Skov sætter fokus på klima og skovbrug i et fremtidsperspektiv til DM&E Vidensdage den 16. og 17. januar

Biomasse og biodiversitet møder hinanden, når Peter Kristensen fra Ørsted og Thor Hjarsen fra WWF besøger vidensdagene med hver deres indlæg og synspunkter. Ørsted kommer med deres bud på fremtidens energiforsyning samt hvordan biomasse passer ind i fremtidens energiproduktion. WWF vil fortælle om udfordringer, barrierer og løsninger for mere plads til natur i vores skove.


13/12-2020: DM&E Entreprenør sætter fokus på fremtidens udfordringer til DM&E Vidensdage den 16. og 17. januar 

DM&E Entreprenør har i år valgt indlæg, som berører emner, der er oppe i tiden og kommer til at påvirke virksomhederne de kommende år. Der er bl.a. fokus på Lokal Afledning af Regnvand (LAR), radonsikring, arbejdsmiljø og digital håndtering af dokumenter.


26/11-2019: Arbejdsmiljøkonference 2020 sætter fokus på virksomheder og medarbejdere i de grønne erhverv

Bliv opdateret på den nyeste viden til en arbejdsmiljøkonference, som er målrettet de grønne erhverv.  DM&E vil gerne sætte mere fokus på arbejdsmiljø i vores medlemsvirksomheder, og målet er at give deltagere praktisk og anvendelig viden, som kan implementeres direkte i virksomhederne. Bliv opdateret på maskiner og specialværktøj, sikkerhed i gylletanke, batteridrevne maskiner, personalealarmer og sikkerhedsudstyr og meget mere.   


09/09-2019: DM&E støtter op om kampagnen "Danmark planter træer"

Danske Maskinstationer og Entreprenører arbejder aktivt på at sikre en bæredygtig fremtid for Danmark. Derfor støtter DM&E op om indsamlingen "Danmark Planter Træer". ”Danmark Planter Træer” er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening og har til formål at øge skovrejsningen i Danmark. Det hele starter op med et stort TV-show lørdag den 14. september.


27/08-2019: DM&E outsourcer deres branche-IT til Systemcenter Randers A/S

Visionen med denne samarbejdsaftale er at sikre fremtiden for DM&E’s medlemsvirksomheder. I samme ombæring opretter Systemcenter Randers en ny afdeling hos DM&E i Vejle med bemanding af de medarbejdere, der til dato har varetaget denne funktion i DM&E-regi. Disse medarbejdere bliver pr. 1. september ansat i Systemcenter Randers, og sammen med andre NAV-konsulenter, vil de fortsat yde en stærk lokal support fra deres vante pladser i huset i Vejle.


23/08-2019: Have & Landskab '19 bliver bedre end nogensinde - og DM&E er med som udstiller

Når Danmarks største fagudstilling for den grønne branche slår dørene op d. 28. – 30. august i Slagelse, har DM&E stand sammen med et stort antal andre udstillere. Der hersker ikke tvivl om, at der vil være meget inspiration at hente under messen, hvor særligt det nye maskintorv samt maskinmarken vil være spækket med alle typer maskiner som anvendes i den grønne sektor. På de cirka 7 hektar vil besøgende kunne opleve alt lige fra gravemaskiner, slåmaskiner, klippemaskiner samt stifte bekendtskab med hele 10 verdensnyheder, 10 danmarksnyheder og 4 firmanyheder.


20/08-2019: Kenneth Birch Vinderslev vinder DM i udkørsel af træ for tredje år i træk

Traditionen tro afvikles DM i udkørsel af træ hver tredje torsdag i august, når Langesømessen inviterer gæster med interesse for juletræer og pyntegrønt samt forskelligt maskineri indenfor på det smukke messeområde. Tilskuere kunne i år også beundre Kennets tav på den finske udkørselsmaskine fra Sampo Rosenlew FR48 under udkørselsmesterskaberne. Kennet evnede at køre den mest præcist med den hurtigste tid og vandt derfor konkurrencen for tredje år i træk. I alt har Kennet vundet DM i udkørsel af træ otte gange.


19/08-2019: 40 år på maskinstation

Efter indstilling fra Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E blev 40 år med de store landbrugsmaskiner belønnet med en medalje samt ”hædersprisen for lang og tro tjeneste” fra Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. Det er maskinfører Preben Hedegaard, der har udvist denne trofaste indsats gennem sin uafbrudte ansættelse på Bounum Maskinstation ved Ølgod gennem de sidste 40 år.


16/08-2019: Første skills-vinder kåret ved DM i skovning til dette års Langesømesse

Skills for skovbrugselever blev holdt for første gang til dette års Langesømesse. Her dystede syv unge og talentfulde elever, om at blive Danmarks bedste skovarbejder. Her skulle de igennem fire forskellige discipliner på tid. Deltagerne skulle vende sværdet på saven, afkviste en stamme, skære tre skiver af en stamme og til sidst fælde et mindre træ. 


12/08-2019: DM&E og DSF står i spidsen for ny konkurrence i skills samt udkørselsmesterskab i Langesømessen

Der bliver nok at se til årets Langesømesse, som finder sted d. 15. august ved den smukke park ved Langesø. Dansk Skoventreprenør Forening (DSF) og Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) står i år i spidsen for hele to konkurrencer. Traditionen tro skal skovens erfarne maskinførere dyste i DM i udkørsel på konkurrencepladsen omkring stand 75. Derudover har DSF og DM&E Skov sammensat deres egen skills-konkurrence, hvor Danmarks unge skovbrugselever for første gang får mulighed for at vise deres talenter.


09/07-2019: BoligJobordningen er betydningsfuld for mindre virksomheder

Håndværkerfradraget er lige præcis med til at sikre grønne tiltag, som bl.a. energiisolering samt kloak- og afløbsarbejder både i og uden for boligen. I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energioptimere danskernes huse.


21/06-2019: Ærtehøsten også sikret i 2019

Fremtiden for ærtehøsten har ellers været usikker, da man har været stillet i udsigt, at dispensation for brug af bæltemaskinerne ikke kunne forventes efter 2018. Men siden den melding er en rapport om landbrugsmaskiners påvirkning på småveje blevet udarbejdet i et bredt samarbejde mellem Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Asfaltindustrien, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Maskinhandlerforening, Dansk Agroindustri, SEGES og Landbrug & Fødevarer.


03/06-2019: DM&E udstiller til Rørcenterdagene 2019

DM&E deltager til Rørcenterdagene, som løber af stablen 19. og 20. juni i Taastrup. DM&E forventer at møde mange nuværende samt potentielle medlemmer under messen. Her vil brancheforeningen bl.a. fortælle om værdien af et medlemskab af en stærk brancheforening samt demonstrere deres populære IT-værktøjer.


12/04-2019: DM&E mener, at sikkerheden skal være i højsædet

DM&E’s medlemmer – maskinstationerne – mener, at sikkerheden skal være i højsædet, selvom det er sæson, og selvom der er travlt. Man skal ikke køre så mange timer, at man falder i søvn. Det vil DM&E gerne slå fast. Der kan altid findes sager, hvor der sker noget kritisabelt, men vi er stærkt uenige i, at maskinstationerne som arbejdsgivere ikke tager ansvaret for deres medarbejdere alvorligt. Vi tænker på sikkerheden, selvom det er sæson.


20/03-2019: DM&E lancerer pilotprojekt om gradueret jordbrug med fokus på maskinstationen som essentiel samarbejdspartner

Vi kan i løbet af få år forvente, at præcisionsjordbrug kan blive et politisk krav for, at landbruget fortsat må anvende samme mængde hjælpestoffer som gødning og planteværn, som vi gør i dag. Derfor giver det mening allerede nu at skabe sine erfaringer om management og tekniske forhold. Derfor inviterede DM&E den 28. februar tyve maskinstationer til møde vedr. et nyt pilotprojekt om gradueret jordbrug.


11/03-2019: Et halvt århundrede bag rettet

Den tildelte hædersmedalje blev overrakt af Steffen Damsgaard som repræsentant for Landhusholdningsselskabet ved en højtidelighed på Vildbjerg Hotel den 8. marts. Steffen Damsgaard opridsede nogle af bevæggrundene for at hædre Niels Kjær. Herunder hans trofasthed og loyalitet overfor sin arbejdsplads samt indstilling til altid at udføre sit arbejde perfekt.


27/02-2019: Hæder til maskinfører på sydvestjysk maskinstation 

Begrundelsen for den ærefulde pris er Steen Petersens uafbrudte indsats gennem 40 år som maskinfører på den sydvestjyske maskinstation. Steens livsbane startede ellers med en uddannelse som bygningssnedker, inden han faldt for jobbet som maskinfører på en maskinstation og startede som sådan på den daværende Jedsted Maskinstation i 1979.


05/02-2019: Generalforsamling i Dansk Skoventreprenør Forening

Nickolai Schlechter kunne berette om den stigende efterspørgsel på træ og gode priser, hvor stor efterspørgsel på naturpleje og rydningsopgaver er hovedårsagerne til det høje aktivitetsniveau. Ud fra DM&E’s brancheundersøgelse kan man også se den positive udvikling i skoventreprenørbranchen med øget arbejdsmængde, flere ansatte og et bedre resultat. 


18/01-2019: DM&E Skov har fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til branchen

For DM&E Skov har 2018 været et år med meget stor aktivitet. Det har kunne mærkes, at der mangler kvalificeret arbejdskraft. Derfor har DM&E Skov haft særligt fokus på, hvordan vi kan sikre kvalificeret arbejdskraft til branchen - både nu og i fremtiden.


18/01-2019: DM&E Agro prioriterer fagligt arbejde, men også politisk arbejde i Danmark og Bruxelles 

Et af de politiske emner, der har været prioriteret i DM&E Agro, er regeringens klimaplan, der skal reducere udledningen af drivhusgasser som ammoniak. Grunden til, at det er interessant for maskinstationerne er, at landbrugsområdet specifikt er nævnt som et indsatsområde. Der er bl.a. overvejelser om, at gylleforsuring kan anvendes som et virkemiddel til reduktion af ammoniakemission. Muligheden for obligatorisk forsuring af vintersæd nævnes specifikt. I den forbindelse overvejes en kompensation til landbruget.


18/01-2019: Cirkulær økonomi står højt på dagsordenen hos DM&E Entreprenør

Den cirkulære tankegang er for alvor ved at slå igennem for DM&E’s medlemsvirksomheder. Dette skyldes ikke mindst, at det er højt placeret på den politiske dagsorden, både hos regeringen, kommuner og regioner, men også fordi, at DM&E gennemfører projektet ”Cirkulær forretning for DM&E Entreprenør”.


07/01-2019: DM&E Agro byder på en række praktiske og anvendelige indlæg om tidsrelevante emner til DM&E Vidensdage den 17. - 18. januar

Nu er landmændene blevet klar til at gå i dialog med deres samarbejdende maskinstation om mulighederne for gradueret landbrug. DM&E har inviteret Landmand Jens Lei fra Als, som vil fortælle hvordan han praktiserer gradueret landbrug, og hvilke krav han stiller til maskinstationen.


07/01-2019: DM&E Entreprenør byder på en række praktiske og anvendelige indlæg om tidsrelevante emner til DM&E Vidensdage den 17. - 18. januar

I år sætter DM&E Entreprenør fokus på et nutidens helt store emner - den cirkulære økonomi og genanvendelse af byggematerialer. En lang række udfordringer knytter sig til den cirkulære tankegang, da den generelle arbejds- og tankegang skal ændres.


07/01-2019: DM&E Skov byder på en række praktiske og anvendelige indlæg om tidsrelevante emner til DM&E Vidensdage den 17.- 18. januar

Et af de mange branchespecifikke indlæg til DM&E Vidensdage fremlægges af den svenske skoventreprenørforening. Svenske skoventreprenører har i flere år, haft mulighed for at deltage i kurser omkring minimering af sporkørsel i skoven.


20/11-2018: DM&E sætter fokus på samarbejdet mellem landmænd og maskinstationer til Agromek

I næste uge samles alle ”maskinnørder” i Messecenter Herning, hvor der vil være rig mulighed for at se den nyeste og meste effektive teknik, som en samlet branche af maskinproducenter kan frembringe. DM&E’s messestand i Agromek-ugen byder på et særligt fokus - nemlig samarbejdet og relationerne mellem landbrugsmaskinstationen og landbruget. Dette fokus tager sit udgangspunkt i de fordele, som landbruget kan opnå ved at bruge en maskinstation som samarbejdspartner.


19/11-2018: DM&E Junior sætter fokus på karrieremulighederne hos landbrugets maskinstationer

Når Agromek - Nordeuropas førende landbrugsmesse finder sted den 27. – 30.  november 2018 i MCH, Messecenter Herning, vil der i hal C være et særligt samlingssted for branchens unge – nemlig plads 2610, hvor DM&E og DM&E Junior i år deler en fælles stand. Foreningerne opfordrer alle interesserede til at komme forbi standen til en snak om, hvilke karrieremuligheder, der er hos landbrugets maskinstationer.


10/10-2018: Forening tager ansvar for manglen på projektledere i anlægsbranchen

Der efterspørges i dag kvalificerede medarbejdere i alle foreningens branchegrene i lige så høj grad som for 10 år siden, inden finanskrisen satte en brat stopper for branchens udvikling. I dag er manglen på kvalificeret arbejdskraft begrænsede for mange af DM&E's medlemmer, som ellers kunne vækste og skabe meromsætning. Det ønsker brancheforeningen at imødegå ved at tilbyde virksomhederne en skræddersyet uddannelse i projektledelse.


21/08-2018:Kenneth Birch Vinderslev bliver danmarksmester i udkørsel af træ for andet år i træk

I år kæmpede i alt 8 duellanter på den udfordrende bane i skoven om at vinde sejrstrofæet. Arrangørerne af DM i udkørsel var Dansk Skoventreprenør Forening, der sammen med Danske Maskinstationer og Entreprenører delte standen på Langesømessen. Skoventreprenør Bjarne Kallehauge var tovholder og ansvarlig for den praktiske afvikling af konkurrencen. Kolleger, familie, venner og messegæster kom og overværede udkørselsmesterskabet, der blev afholdt i højt solskin, og var alle gode til at heppe.


09/08-2018: Masser af action på stand 75 til dette års Langesømesse

To stærke foreninger DM&E og DSF ser frem til at byde gæster velkommen på stand 75 til Langesømessen den 16. august, som afholdes i Nordfyns smukke omgivelser nær det fynske gods Langesø. DM&E og DSF er i år garant for en action-præget stand, hvor DSF tilbyder dig en plads på første parket til træklatring og DM i udkørsel af træ. DM&E vil samtidig stå klar til at rådgive dig om forhold indenfor skov, vand og naturpleje.


04/07-2018: Håndtering af wrap-folie er et fokusområde for Arbejdstilsynet denne høst

En af Arbejdstilsynets 2020 mål er, at muskel-skeletoverbelastninger reduceres med 20 pct.Ansatte i maskinstationer og landbrug er en af de faggrupper, der er særligt udsat for overbelastning af muskler og skelet, hvilket har medført et øget fokus på ergonomi og tunge løft. Det har resulteret i, at løft af folieruller i 2017 kom med på listen over arbejdstilsynets særlige fokusområder på landbrugsvirksomheder og maskinstationer i forbindelse med tilsynsbesøg.


28/06-2018: Græsland 18 blev en gigantisk succes

Græsland fandt for første gang sted i 2014 i lidt en anden udgave, og om arrangementet vil blive gentaget om fire år, er endnu ikke afklaret. Men med den store opbakning, og efterfølgende positive stemning omkring arrangementet, er sandsynligheden stor for at der igen i 2022 vil være Græsland på markerne hos Elmegaarden i Frederiks.


28/06-2018: 119 nyuddannede kloakmestre er nu klar til en branche i fuld fart

Sidste eksamen er nu overstået for de 135 eksaminander, der gik op til den nye eksamen som afslutning på kloakmesteruddannelsen. 119 bestod den afsluttende autorisationsprøve, og kan nu kalde sig kloakmester. Med beviset i hånden kan de nybagte kloakmestre nu søge om godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen som fagligt ansvarlige, og dermed bestride jobbet som faglig ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed.