Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 16/12-2022

Ny regering = mere skov

SMV-regeringen præsenterede onsdag sit grundlag for de kommende fire år. 

Regeringsgrundlaget lægger op til en udvidelse af Danmarks skovareal med 250.000 ha. Det er i sig selv glædeligt, at regeringen har stor forståelse for værdien af skov og at skov kan være med til at løse nogle af de væsentligste globale klimaudfordringer.

Finansieringen til skovrejsningen skal komme fra bl.a. Grøn Fond og bidrag fra private aktører. Der er formentlig tale om en af de mest ambitiøse målsætninger i hele regeringsgrundlaget. Alene at skaffe planterne vil være en udfordring. Dertil kommer, at det også kræver en hel del jord, som i dag anvendes til andre formål. Samtidig er det vigtigt at huske på, at skovrejsning er langsigtet, og det derfor er helt afgørende, at det baserer sig på frivillighed og positive incitamenter, hvis det skal blive en succes.

Regeringsgrundlaget sætter også et nyt og ambitiøst klimamål, hvor vi skal nå 110 procent reduktion i 2050. Også her har skoven en væsentlig rolle at spille. For det første opsuger skoven en masse CO2, og træet vil efterfølgende kunne bidrage til den grønne omstilling ved at substituere beton, stål, plastik og andre materialer, som er CO2-tunge at producere. Samtidig kan ansvarlig produceret biomasse – i kombination med CCS-teknologi – ligefrem sørge for, at der trækkes CO2 ud af atmosfæren. Derfor er det helt afgørende for den grønne omstilling, at biomasse fastholdes som en stabil, sikker, fornybar og vedvarende energikilde. 

Regeringen har også sat fokus på natur- og biodiversitet. Her er det glædeligt, at regeringen lægger vægt på en helhedsbaseret tilgang. Danmarks areal er begrænset, og vi er nødt til at tænke i multifunktionelle løsninger, hvis alle ender skal mødes. Derfor er det også glædeligt, at regeringsgrundlaget klart tilkendegiver, at målsætninger på området skal udarbejdes under hensyntagen til den samlede arealanvendelse og sameksistens med landbrug og udbygning af vedvarende energi, og at de vurderinger, der ligger til grund herfor, skal basere sig på flere faglige kilder.

Endelig er det også glædeligt, at lovforslaget om lagerbeskatning bortfalder, og at der lægges op til en reduktion af generationsskiftebeskatningen fra 15 til 10 procent. Begge dele vil gøre en stor forskel for de lodsejere, som stod til at blive hårdt ramt.

Samlet set er der mange positive aspekter i regeringsgrundlaget, og fra Dansk Skovforenings side glæder vi os til den gode og konstruktive dialog med de nye ministre. Det gælder i særdeleshed Magnus Heunicke (S), der er blevet ny miljøminister, Jacob Jensen (V), der er ny minister for landbrug, fødevarer og fiskeri, og Lars Aagaard, der er ny klima- og energiminister.

For yderligere information, kontakt Claus Clemmensen, cdc@dmoge.dk, +45 7641 3662.