Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 27/4-2020

Bestyrelsen Vestjydske Maskinstationer og EntreprenørerFormand 
  

Bjarne Greve
9734 6400/4040 1883
bg@olstruphovermaskinstation.dk    


Ølstrup-Hover Maskinstation A/S
 
Sekretær+Virksomheds-rådgivningsudvalg

Henrik Vestergaard
2127 6859
henrik@oestermark.dk

Østermark Entreprenørfor-
retning A/S

Næstformand+Entreprenørudvalg

Frederik H. Olsen
4097 9133
privat@fsanlaeg.dk


FS Anlæg & Kloak ApS.

Kasserer

Jan Jensen
9788 5655/4027 5655
bm-maskinstation@mail.tdcadsl.dk


Bøvlingbjerg Maskinstation

PR+Agroudvalg

Kristian Birkkjær
9748 7520/2320 7320
info@naurmaskinstation.dk


Offersgaard Maskinstation

Suppleant

Ivan Bastrup Jacobsen
2066 9999
ivan@ivanbj.dk


Entrep. Ivan Bastrup Jacobsen ApS.