Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 8/11-2021

Pressemeddelelse
Vejle den 8. november

Flere materialer med asbest og PCB kan i fremtiden havne i markvejen

I regeringens forslag til næste års finanslov skal der skæres i nedrivningspuljen. Det er den pulje, du kan søge om midler til, når du f.eks. skal nedrive et faldefærdigt og usælgeligt spøgelseshus. Ved at beskære denne pulje, mener brancheforeningen DM&E, at der er risiko for, at forhold som miljøscreening og kortlægning af miljøfarlige stoffer vil blive nedprioriteret. Det vil resultere i en dårligere affaldssortering.

Nedrivningsbranchen har ikke ry for at være dem, der går mest op i miljørigtig affaldshåndtering. Ifølge brancheforeningen er det derfor bekymrende, at der indføres et incitament for at spare penge på nedrivninger ved at skære i nedrivningspuljen. Brancheforeningen frygter, at flere materialer, der indeholder farlige stoffer som fx asbest og PCB ender i en markvej fremfor på den korrekte modtagerstation.

”Der kan spares mange penge ved at udlade miljøscreeningen og miljøkortlægningen i et nedrivningsprojekt. Det kan potentielt resultere i, at fx afrensning af forurenet maling, ikke bliver udført”, siger Sebastian Ravn, chefkonsulent for DM&E Entreprenør.

Mindre genbrug betyder større CO2-aftryk

Nedrivningsklare bygninger er en vigtig brik i cirkulær økonomi. Når vi genbruger mindre byggematerialer, efterlader det et negativt aftryk på miljøet. CO2-aftrykket forbundet med produktionen af nye byggematerialer er nemlig betydeligt større end ved at anvende genbrugsmaterialer. Men for at få værdi af materialerne, skal nedbrydningen foretages selektivt.

”Denne proces er pt. mere økonomisk tung end den traditionelle nedrivningsproces. Ved at skære i nedrivningspuljen, frygter vi, at fokus forsvinder fra den selektive nedrivning, da omkostningerne naturligt vil komme til at vægte højere”, siger Sebastian Ravn.

Kontakt med miljøfarlige stoffer er skyld i tusinde dødsfald i EU

I et nedrivningsprojekt er det vigtigt at have styr på de miljøfarlige stoffer. Udfører du ikke miljøscreeningen i et nedrivningsprojekt, kan det medvirke til et dårligt arbejdsmiljø og alvorlige sygdomme.

”Vi får mere og mere viden om farlige stoffer som PCB og asbest, som er blevet anvendt i hele verden, og i ikke mindst byggematerialer. Det skønnes at være skyld i over 30.000 dødsfald årligt alene i EU-landene. 1 fiber er nok til, at du kan begynde at danne lungehindekræft”, fastslår Sebastian Ravn.

Vores anbefalinger er derfor, at nedrivningspuljen holdes på et niveau, hvor kvantiteten ikke overskygger kvaliteten.

IMG 1672

En tilbygning ved Guldkroen i Middelfart blev bl.a. bygget med gamle sten fra Bro Missionshus med kommunal støtte fra landsbypuljen. Bygningen blev nænsomt nedrevet, så byggematerialerne kunne genbruges i en udvidelse af værtshuset Guldkronen i Middelfart i 2018.

For yderligere information, kontakt venligst:
Sebastian Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør, sr@dmoge.dk, 7541 3668.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fendt banner
 • Vatra banner
 • Avista oil banner
 • Case banner
 • New Holland banner
 • Claas banner
 • Euromaster banner
 • FPR banner
 • Gjensidige banner
 • Gøma banner
 • LDM Revision banner
 • LP Weidemann banner
 • Michelin banner
 • Samson Agrolize banner
 • Systemcenter banner copy copy
 • MI banner
 • GLS A banner
 • OK banner copy copy