Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 22/10-2019

Vestjysk Kloak & Anlæg ApS er et stolt jysk entreprenørfirma

DM&E har besøgt Vestjysk Kloak & Anlæg ApS (VKA). Virksomheden holder til i de skønne omgivelser nær Ulfborg i Vestjylland. Her fik DM&E fornøjelsen af at tale med Finn Simonsen (medejer) samt Danni Brask (projektleder) om virksomhedens interessante historie, der går tilbage til 1958, hvor Staby Maskinstation (som det hed den gang) blev grundlagt. Sidenhen er der sket mange ændringer. Staby Maskinstation blev i 1976 omdannet til Staby Maskinstation & Entreprenørforretning, og Finn Simonsen bliver i 1985 medejer af firmaet og uddanner sig til kloakmester.

I 1996 overtager Annette og Finn Simonsen ejendommen og i 2014 vælger Finn at sælge maskinstationsdelen fra for udelukkende at fokusere på entreprenørvirksomheden, hvor firmaet samtidig får navnet Vestjysk Kloak & Anlæg ApS. To år senere i 2016 fusionerer VKA med Entreprenørfirmaet Bjarne Korsdal Nielsen ApS, hvilket bl.a. gav virksomheden en større kapacitet samt ekspertise indenfor branchen. Det blev en win-win situation for begge virksomheder, da Finn fik nye kræfter til virksomheden og Bjarne samtidig blev del af et større entreprenørfirma. I dag udfører firmaet forskellige jord-, kloak og anlægsopgaver i hele region Midt-Vest, med en stor fast kundekreds af såvel private, kommunale forsyningsvirksomheder og offentlige virksomheder.

VKA beskæftiger dygtige 25 medarbejdere, hvor frihed under ansvar er en stor del af virksomhedens daglige drift. Blandt disse ansatte er Danni Brask, som er ansat som projektleder. Danni deltog på DM&E’s Projektlederuddannelse, som han afsluttede i foråret 2019. DM&E har bl.a. spurgt Danni, hvad den nye viden og de nye værktøjer, har betydet for Danni i sin rolle som projektleder efter endt uddannelse. Mere om det senere i portrættet.

Hvordan opstod navnet Vestjysk Kloak & Anlæg ApS?

”Vestjysk Kloak & Anlæg ApS blev til, da vi havde brug for at repositionere virksomheden. Selvom jeg havde solgt maskinstationsdelen fra, kendte alle i nærområdet os for store ildelugtende gyllevogne. Derfor havde vi brug for et skift. Derfor tænkte jeg: jeg er stolt af at være vestjyde, og jeg vil gerne arbejde med kloak- og anlæg og dertil kom navnet Vestjysk Kloak & Anlæg ApS”, siger Finn Simonsen.

Vil du fortælle om beslutningen om at fusionere med Entreprenørfirmaet Bjarne Korsdal Nielsen ApS?

”I sommeren 2016 tog Bjarne og jeg beslutningen om at ”slå pjalterne sammen”. Der var flere årsager til denne beslutning. Blandt andet har jeg døjet med en dårlig ryg, og der er ikke de samme arbejdstimer i mig længere. Vi havde i forvejen et godt samarbejde, og vi kendte hinanden godt. På den måde har vi gennemgået et begyndende generationsskifte. VKA opkøbte Entreprenørfirmaet Bjarne Korsdal Nielsen ApS, og dermed er der kommet nye kræfter og energi til, og virksomheden er vokset støt siden. Vi har bl.a. ansat Danni, som snart har været hos os i to år”, fortæller Finn.

Danni, hvordan vil du beskrive din rolle som projektleder i VKA?

”Jeg blev ansat i 2016 med henblik på at blive projektleder i VKA. Jeg er uddannet anlægsstruktør, hvor jeg via min uddannelse har en del praktisk erfaring, men størstedelen af min teoretiske viden er bygget på sidenhen. I mit daglige arbejder jeg med en bred vifte af opgaver. Min rolle som projektleder er udviklet fra opgaver ifm. tilbudsgivning, kvalitetsstyrering og færdigmelding, til jeg i dag står i spidsen for vores GPS- og maskinstyring. Det er en af virksomhedens helt store styrker. Vi bruger GPS i maskinerne, men også håndholdt. Det gør, at vi selv kan udføre målinger til vores kvalitetssikring, samtidig med at vi kan tilbyde opmåling af fx brønde, ledningsstræk, afgreninger osv. Vi har også mulighed for at opmåle og afsætte til et projekt. Med den håndholdte GPS tager jeg koordinaterne med hjem på kontoret og bearbejder projektet. På den måde kan vi lave den helt nøjagtige opmåling af fx jordmængde. Vi kan samtidig sende hele projektet ud i maskinerne til maskinføreren, som nu har mulighed for at udføre projektet med stor nøjagtighed.

Det er et stort ansvar at arbejde med den form for teknologi. Det stiller samtidig krav til et godt samarbejde med de øvrige ansatte. Hvis jeg f.eks. sætter nogle koordinater en meter for lavt, og maskinføreren blindt stoler på mine data, kan vi fejlagtigt komme til at grave for mange kubikmeter op. Derfor kræver det et godt samspil med maskinføreren”, fortæller Danni Brask.

Nu er det ca. fem måneder siden du gennemførte faget ”projektledelse”. Er der nogle værktøjer og metoder, du har haft særligt gavn af i din rolle som projektleder?

”Ja bestemt. Indholdet var rigtigt godt. Der var bl.a. en del lovstof og metoder, som jeg ikke kendte så meget til. Især har jeg draget en del nytte af undervisningen vedr. de udfordringer, der knytter sig til forskellige typer af projekter, og særligt de værktøjer vi fik i forbindelse udarbejdelse af en risikoanalyse. Disse metoder har jeg sidenhen medtænkt i min tilbudsgivning. Derudover fik vi nogle meget brugbare informationer vedr. byggemøder og selve kommunikationen mellem mig som projektleder og det udførende led i et givent projekt. Også værktøjer og øvelser vedr. konflikthåndtering fx i form af forhandling af kontrakter, er værktøjer, som jeg har brugt direkte i mit arbejde sidenhen. Jeg har i det hele taget lært mig selv bedre at kende. Samtidig fik vi skabt et rigtig godt netværk på vores hold. Vi taler stadig sammen, og jeg sætter stor pris på den sparring det giver mig”, siger Danni Brask.

Finn, hvad er visionen for VKA’s fremtid?

”Vi vil gerne vokse, og vi vil fortsat gerne arbejde for kommuner og forsyninger. Det er særligt arbejde med klimasikring, som bl.a. indeholder etablering af regnvandsbassiner. Derudover vil vi fortsat gerne arbejde med udstykninger og separering af kloaker. Samtidig har vi nogle gode samarbejdspartnere, hvor VKA er underentreprenør fx i boligbyggeri, hvor vi primært varetager arbejdet vedr. jord- og kloak, som er vores spidskompetence. Samtidig vil vi gerne bevare vores gode team, uddanne vores personale samt løbende rekruttere flere lærlinge, som gerne vil arbejde i branchen. For uden vores team af dygtige folk ville det være en svær opgave at drive VKA, som vi gør i dag”, afslutter Finn.