Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 12/10-2021

Beskæftigelsesminister overvejer hårdere straf for asbesthumbug

En konkret sag, hvor en byggeleder har vildledt et tømrersjak med falske asbestprøver, har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) op af stolen.

Mulig hårdere sanktioner af snyd og humbug 
Fra 1. september 2021 blev bødeniveauet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ifølge beskæftigelsesministeren hævet, og den gælder også for overtrædelse af asbestreglerne.

- Det betyder ikke, at jeg vil afvise, at der kan være behov for kraftigere sanktioner. Og det vil vi gerne drøfte yderligere. I første omgang kan jeg konstatere at arbejdstilsynet har bedt politiet undersøge den konkrete sag fra Øster Søgade. Det synes jeg er fornuftigt, og den efterforskning synes jeg, man skal lade gå sin gang. Politisk set vil jeg dog ikke afvise, at der kan være behov for at skærpe sanktionerne overfor eventuel snyd og humbug yderligere, sagde Peter Hummelgaard under onsdagens samråd.

Han afviste at blive mere konkret om den aktuelle sag, så længe politiet undersøger den, men han kunne da oplyse, at Arbejdstilsynet hverken havde kunnet forbyde eller påbyde noget på arbejdsstedet i sagen, da det pågældende arbejde var ophørt, da tilsynet kom på besøg.

Når Arbejdstilsynet har fået politiets rapport, vil tilsynet tage stilling til, om asbestbekendtgørelsen er overtrådt, og om der derfor bør rejses tiltale.

Kilde: BygTek.

Læs hele artiklen på BygTek her

For yderligere information, kontakt Kim Toft Væggemose, ktv@dmoge.dk +45 7641 3674.