Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

God succes med afholdelse af DM&E Entreprenørs Ajourførings kursus for Kloakmestre samt LAR-kursus 2019

Tak til de som har deltaget på ajourførings- og LAR-kursus for kloakmestre. Kurserne blev afholdt på 4 forskellige lokationer, geografisk fordelt, med ca. 100 deltagere til følge, hvilket stemte overens med det forventede antal deltagere. Deltagere blev ajourført i forskellige emner som bl.a. BR 18 krav til afløbsinstallationer, fokus på KLS, det nye LER, nye vejledninger samt håndtering af Radon og de problemstillinger, der er forbundet hertil. Et af de nyere emner, som var på bordet, var Radon, hvor den eksterne konsulent Ronni Dreier Jørgensen fra DMR gav et godt indblik i radonproblematikken og gav ideer til flere værktøjer i værktøjskassen.
  
Eftermiddagen blev brugt til at fylde endnu flere værktøjer i værktøjskassen. Her underholdte Kristoffer Sindby-Larsen fra Teknologisk Institut om lokal anvendelse af regnvand, LAR. Her var der fokus på lovgivningen omkring LAR-anlæg og, hvordan regnvand kan håndteres uden at det ledes til kloak. De små grå blev også sat på prøve, hvor deltagerne skulle komme med bud på, hvordan regnvand på en grund kunne håndteres via LAR-løsninger. 
 
Alt i alt har det været nogle rigtig gode kursusdage, hvor mange medlemmer har fåret ajourført sig omkring aktuelle emner samt fået puttet flere mulige værktøjer i værktøjskassen.

For yderligere information, kontakt Sebastian Skipper Ravn, sr@dmoge.dk, +45 7641 3668