Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

AB18 – de nye aftalevilkår for byggeriet

Fra 2019 kommer der nye aftalevilkår for byggeriet – AB18. Formålet med AB18 er at undgå konflikter på tid, penge og kvalitet. Derfor er der nu indlagt en lang række frister for både bygherre og entreprenør i AB18. Grundlæggende pålægges begge parter at fremsætte krav om tidsfristforlængelse, ekstrabetaling eller dagbøder, allerede når kravet kan konstateres. Man vil altså have fremrykket disse afgørelser. Tidligere blev disse konflikter først adresseret, når byggeriet var afsluttet. Det er afgørende, at fristerne overholdes af begge parter, ellers fortabes kravene.


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.