Menu - For Responsive


› Medlemslogin

Ny portal med viden om ejendomme

Der er kommet en ny ”åben” internet portal, der hedder www.dingeo.dk. Her kan man som husejer hente viden om sin ejendom som fx oversvømmelse, radonbelastning jordforurening mv. Portalen kan også være nyttig for bl.a. kloakmestre i eksempelvis forbindelse fastlæggelse oversvømmelsesrisiko ved et klimatjek af ejendommen eller indikation af radonbelastning mv. Se mere på: www.dingeo.dk. (SC)