Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 1/7-2022

Pressemeddelelse
Vejle den 1. juli 2022

Anlægsentreprenør: - Stærk støtte fra brancheforening

Den lille anlægsentreprenør og kloakmester, Rasmus Fog-Larsen har i sit firma Andaks Anlæg stor fornøjelse af sit medlemskab i DM&E, og han føler det som et stærkt netværk og stor støtte.

Rasmus Fog-Larsen er en glad mand i sit lille firma, der ligger uden for Kalundborg i et lille bysamfund kaldet Andaks. Her holder han til på sine forældres gård, som han har overtaget, moderniseret og indrettet til lagerhal og maskinhus samt værksted for firmaets materiel.

- Ja det er beskedent, men jeg har plads nok. Indtil for nylig var vi kun to i firmaet, men så kom en ung mand forbi og spurgte om der var noget arbejde, og vi kunne godt bruge et par ekstra hænder, og det fungerer rigtigt godt, siger han.

Egentligt er han forhenværende kørende sælger til landbruget, indtil han for 11 år siden stoppede og startede selv.

- Jeg er landbrugsuddannet, og har siden uddannet mig som kloakmester, så grundlaget er i orden, siger han.

Nødvendigt fagligt fællesskab

Han var også klar over at han var nødt til at finde et fagligt fællesskab, og et sted, hvor han kunne søge råd og vejledning, i forhold til det at have folk ansat, lønvilkår, samt et sted at møde andre i samme situation:

- DM&E havde egentligt alt det jeg som jeg manglede. Mine kunder er også i dag blandt andet inden for landbruget, og der er mange ting, som DM&E’s Entreprenørafdeling kan i forhold til sådan nogle som mig, siger han og tilføjer at han har været medlem siden 2012.

Han er i DM&E med i en erfa-gruppe, bestående af andre virksomheder, der ligner hans, men som dog varierer lidt i størrelse.

- Fordelen er, at vi er fra alle dele af landet, og derfor generer vi ikke hinanden i hverdagen. Men til gengæld er der lidt egnsforskelle i hvordan folk driver deres forretning, og det kan man godt lære noget af, siger han.

Tilgængelig og stærk viden

Når Rasmus Fog-Larsen skal pege på noget konkret, som DM&E gør godt, så er det netop konsulentydelserne:

- Konsulenterne har praktisk erfaring og tilhørende viden om, hvad der foregår. Derfor fungerer det godt, siger han, og tilføjer at han bruger foreningens program Visio, der er et kloakmodul til beregning og tilbud.

Noget andet han benytter sig af, er brancheforeningens forsikringsprogram, som er indrettet, så det passer til hans type virksomhed.

- Jeg benytter mig også af DM&E’s pensionsordning, som er ganske fornuftig, siger han.

Men han er også glad for, at brancheforeningen påtager sig den politiske rolle, nemlig så vidt muligt at påvirke beslutningerne, når der er noget undervejs, som kan have indflydelse på medlemmernes hverdag.

- Det betyder jo noget, når vi har en brancheforening, der kan tale med vægt, fordi medlemmerne står bag, siger han.

Mindre opgaver

Kunderne hos Andaks Anlæg er som nævnt landbruget, der skal have lavet alt muligt som dræn, kloak og andet. Men det er også vandværker, boligforeninger, virksomheder og private.

- Vi tager alle mindre opgaver. Vi kan ikke klare de store entrepriser, og det har vi heller ingen interesse i. De mindre opgaver kan vi overskue, så vi kan holde, hvad vi lover, siger han.

Rasmus Fog-Larsen har kørt vintertjeneste med sine maskiner, men er stoppet med det, fordi familielivet krævede sit. Han er i dag delefar med to børn, og har en travl hverdag:

- Jo mindre jeg skal beskæftige mig med de rent administrative ting, jo bedre, og jo mere bliver der produceret ude hos kunderne. Så derfor er jeg et trygt medlem af DM&E, fordi jeg ved at de kender gamet, og er der for medlemmerne, siger Rasmus Fog-Larsen.

DSC01617

Foto af Rasmus Fog-Larsen:

Rasmus Fog-Larsen har det nødvendige materiel til mindre kloakopgaver og andre anlægsopgaver for landmænd, boligforeninger, vandværker mv.

For yderligere information kontakt venligst:
Bent Juul Jørgensen, branchedirektør DM&E, juul@dmoge.dk, tlf. 2925 0602
Sebastian Skipper Ravn, chefkonsulent DM&E Entreprenør, sr@dmoge.dk tlf. 2263 8688