Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 21/4-2022

Pressemeddelelse
Vejle den 21. april 2022

Nye krav til selektiv nedrivning kan opkvalificere branchen, men en overgangsordning er nødvendig


Miljøstyrelsen har for nylig offentliggjort fem rapporter med forslag til, hvordan implementering af selektiv nedrivning kan udføres. Rapporterne indeholder bl.a. konkrete forslag om uddannelse for miljø- og ressourcekoordinatorer og samt en kontrol- og autorisationsordning. DM&E – brancheforeningen for bl.a. nedrivningsentreprenører og kloakmestre imødekommer disse forslag, men understreger samtidig et behov
for en overgangsordning. Derudover mener brancheforeningen, at man bør tale om en merit-uddannelse til de entreprenører, der har arbejdet med nedrivning i flere år.

Der blev i juni 2020 indgået en politisk aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Som opfølgning på denne klimaplan introducerede Miljøministeriet i juli 2021 ’Handlingsplan for cirkulær økonomi’, der gælder for perioden 2020-2032. Planen rummer 129 konkrete initiativer, der støtter forebyggelse og håndtering af affald.

I handlingsplanen drejer to af disse initiativer sig om selektiv nedrivning - bl.a. med krav til standardiserede nedrivningsplaner samt kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier. Reglerne for selektiv nedrivning træder i kraft allerede til næste år.

- I DM&E Entreprenør imødekommer vi de nye krav til selektiv nedrivning. Det er en god måde at opkvalificere branchen. Her bliver det vigtigt med en overgangsordning, da virksomhederne skal have tid til at omstille sig, siger Sebastian Skipper Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør.

Med udgangspunkt i handlingsplanen meddeler de fem rapporter om konkrete forslag til en virksomhedsordning for nedrivningsvirksomheder med uddannelse af en ressource/affaldsansvarlig.

- Det giver rigtig god mening med en uddannelse til dem, som arbejder med selektiv nedrivning. Vi mener samtidig, at man bør kigge på om der kan laves en merit-uddannelse til dem, som har arbejdet med nedrivning i mange år. Det kunne f.eks. være en basisuddannelse med fokus på nedrivningsplaner og forhold som sporbarhed af affaldet, nedrivning af forurenede konstruktioner osv., siger Sebastian Skipper Ravn.

Ingen grund til at opdele markedet

Rapporterne konkluderer desuden, at der bør fastsættes krav om selektiv nedrivning for alle bygninger uanset opførelsestidspunkt. Der er nemlig ikke nogen fundamentale forskelle ved at implementere selektiv nedrivning på bygninger, som er henholdsvis større og mindre end 250 kvm. Dog meddeler de kommende krav om et skel, hvor bygninger under 250 kvm ikke skal selektivt nedrives. Det mener brancheforeningen vil skabe forvirring blandt de af foreningens medlemmer, der arbejder med nedrivning.

- DM&E er lodret imod at indføre et skel på 250 kvm som pejlemærke for potentialet for selektiv nedrivning. Vores medlemmer nedriver både ældre og større landejendomme samt mindre parcelhuse, så rent praktisk giver det ikke mening at opdele markedet. Samtidig mener vi, at vi bør udnytte det fulde potentiale for selektiv nedrivning, og der ligger mange ressourcer i de mindre bygninger, siger Sebastian Skipper Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør.

AdobeStock foto

For yderligere information kontakt venligst:
Sebastian Skipper Ravn, chefkonsulent DM&E Entreprenør, sr@dmoge.dk, tlf. 2263 8688.