Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 23/3-2022

Pressemeddelelse
Vejle den 23. marts 2022

DM&E vil satse mere på entreprenører

DM&E vil i sin entreprenørafdeling fokusere yderligere på at yde en solid service overfor de udførende entreprenørvirksomheder.

DM&E, Danske Maskinstationer og Entreprenører, tilføjede for år tilbage et ”E” til navnet, fordi man gerne ville imødekomme den del af medlemsskaren, som udover det traditionelle maskinstationsarbejde for landbruget også udfører entreprenørarbejde, typisk dræn- og kloakarbejder, byggemodning og andre opgaver, relateret til anlægsarbejde.

Det blev en stor succes. Antallet af medlemmer har siden været stigende og vokser fortsat, både i antal og i bredden af opgaver som virksomhederne løser, og foreningen tager derfor yderligere et skridt, fordi man føler et behov for at fokusere mere på denne del af medlemsskaren. Entreprenørdelen udgør i dag den største del af medlemmerne, og bør derfor også være mere synlige:

”Det betyder naturligvis ikke, at der vil være mindre fokus på landbrugsdelen, men vi vil meget gerne signalere, at vi er en professionel partner på entreprenørområdet. Vi oplever stor interesse for det foreningsarbejde, vi udøver, og det er ikke mindst de services vi tilbyder, som trækker i de mindre og mellemstore entreprenørvirksomheder”, siger Bent Juul Jørgensen, branchedirektør i DM&E.

Stor bredde og samarbejde på tværs

DM&E samarbejder i høj grad på tværs af branchen, og det giver en stor bredde i den måde, hvorpå man kan servicere medlemmerne, hvad enten det er jordentreprenører, nedrivningsvirksomheder eller kloakmestre.
”Vi hylder samarbejder på tværs, og vi har i dag flere tætte samarbejder med andre organisationer, således at vi trækker ekspertise ind til vore medlemmer. Det er der mange fordele ved for alle parter. Eksempelvis har vi en tæt relation til Danske Kloakmestre, og vi samarbejder naturligvis også med DI Byggeri”, fortæller han, og tilføjer at foreningen har en vidtstrakt pallette af rådgivning til virksomhederne:

”For det første sidder vi med ved bordet, der hvor der tages politiske beslutninger. Vi er høringspart, og deltager således direkte i debatten. Desuden har vi en faglig rådgivning i eget hus, som er ganske omfattende. Det gælder juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, ledelsesrådgivning, og vi har pensions- og forsikringsordninger – og rådgivning i forbindelse hermed”, siger han.

”Kloakmestrene fylder i vores entreprenørafdeling, men vi har også nedrivere og jordentreprenører, og vi kan sagtens være attraktive for andre også, fordi vi satser på en tæt og nærværende dybde og faglighed i den direkte dialog, vi har med medlemmerne”, tilføjer han.

Kamera med på arbejde

Sebastian Skipper Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør supplerer:
”Vi har for eksempel et stærkt samarbejde med Danske Kloakmestre om kurser i TV-inspektion, da 90 procent af vore medlemmer, der arbejder med kloakering, også har en eller anden form for kamera med på arbejde. Den del af arbejdet vil vi gerne være med til at professionalisere”, siger Sebastian Skipper Ravn.

”Vi har en række andre kurser, for eksempel et Ajourføringskursus, som er rettet mod kloakmestrene, der sætter fokus på regler og retningslinjer, samt sikkerhed på området, og vi er i gang med Sjakbajskurser, som giver ledelsesværktøjer til formænd. Desuden arrangerer vi netværksmøder og sammensætter virksomheder i erfa-grupper efter type af virksomhed, så de passer sammen”, fortæller Sebastian Skipper Ravn.

Der lægges i det hele taget op til fællesskab blandt medlemsvirksomhederne, og der er flere årlige arrangementer, hvor medlemmerne kan mødes. Det gælder blandt andet ”Vidensdage”, hvor der i flere spor køres kurser og indlæg. Et arrangement, hvor det sociale også er i høj kurs.

Fakta om DM&E
DM&E Danske Maskinstationer & Entreprenører, har 680 medlemsvirksomheder, hvoraf hovedparten i dag er helt eller delvist entreprenørvirksomheder. Brancheforeningens entreprenørafdeling repræsenterer en samlet omsætning i medlemsvirksomhederne på 4,4 mia. kroner. Brancheforeningen har sit hovedsæde i Vejle, og beskæftiger 17 medarbejdere.

Foto:
Branchedirektør i DM&E, Bent Juul Jørgensen, vil med DM&E Entreprenør gerne fokusere endnu mere på de mindre og mellemstore entreprenørvirksomheder. 

På billedet ses Bent Juul på besøg hos Arne Buch ApS på en byggeplads i Børkop.

IMG 0227

Yderligere oplysninger:
Branchedirektør Bent Juul Jørgensen, tel. 5239 2023, mail. juul@dmoge.dk
Chefkonsulent Sebastian Skipper Ravn 7641 3668, mail. sr@dmoge.dk