Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 6/11-2020

COVID-19 restriktioner i syv nordjyske kommuner samt tilstødende

Som I alle nok ved, er der udstukket nye skærpede restriktioner for syv nordjyske kommuner samt for de personer, som bevæger sig til eller fra disse berørte kommuner. De syv kommuner er som følger: Thisted, Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland og Læsø. Restriktionerne gælder foreløbigt til og med den 3. december. I opfordres kraftigt til at følge med i hvilke restriktioner, som er gældende, på: https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland.

Som det ser ud dags dato, vil I som arbejdsgivere i de berørte kommuner kunne agere frit inden for kommunegrænsen med de ansatte, som ligeledes er bosat i kommunen. Har I medarbejdere, som er bosat uden for kommunegrænsen, er opfordringen, at de ikke krydser kommunegrænsen. For virksomheder uden for de berørte kommuner er opfordringen, at I ikke udfører arbejde i de berørte kommuner samt holder eventuelle medarbejdere fra de berørte kommuner hjemme.

For berørte virksomheder er det muligt, at der findes kompensationsordninger, som vil kunne dække nogle af omkostningerne. I kan følge med her, omkring hvilke kompensationsordninger, der er gældende: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 

Herunder kan I få et overblik over de restriktioner, som gælder dags dato:

 • Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner
 • Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner
 • Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet
 • Vandrende arbejdstagere bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner i den pågældende periode og opfordres ved nødvendig udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud herfor.
 • Indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte områder i den nævnte periode vil fra den 9. november 2020 som udgangspunkt ikke være et anerkendelsesværdigt formål. Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog rejse ind i Danmark uanset formål.
 • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
 • Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (med mindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
 • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem
 • Transportarbejdere og chauffører bosat i de berørte kommuner kan således ikke udføre godskørsel uden for de berørte kommuner i perioden, hvor tiltagene gælder. Det kan dog godt udføre transport mellem de berørte kommuner.
 • Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, poli-tiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt ud-satte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndte-ring, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Er der spørgsmål kontakt Sebastian Skipper Ravn, sr@dmoge.dk, tlf. 76413668.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fendt banner
 • Vatra banner
 • Avista oil banner
 • Case banner
 • New Holland banner
 • Claas banner
 • Euromaster banner
 • FPR banner
 • Forch banner
 • Gjensidige banner
 • Gøma banner
 • LDM Revision banner
 • LP Weidemann banner
 • Michelin banner
 • Samson Agrolize banner
 • Systemcenter banner copy copy
 • MI banner
 • GLS A banner
 • OK banner copy copy