Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 22/9-2022

Meget mere træ i energiforsyningen i 2021

Energistyrelsen har lige udgivet deres energiproducenttælling, der samler data fra alle el- og varmeproducerende anlæg, der leverer til det offentlige net.

Her kan man se at elproduktionen i 2021 er steget med 40% og varmeproduktionen er steget med 10% sammenlignet med 2020.

Energi fra træ står for en stor del af denne stigning. I 2021 brugte vi i alt 93.783.000 Gj fra træ, til produktion af el og varme. Det er 23.836.000 Gj mere end i 2020, eller hvad der svarer til 8.000.000 rm flis.

Det er selvfølgelig ikke flis der har stået for hele stigningen. En stor del af energien er også kommet fra træpiller, hvilket har lagt et stort pres på træpillemarkedet, som så igen lægger et øget pres på flismarkedet.    

I fjernvarmeproduktion er træ den suverænt største biomasse energikilde med 66%. Det kan du se på diagrammet:

biomasse i varmeproduktion