Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 22/9-2022

Udbud og auktioner uge 38

Kønig Advokaterne, AffaldPlus: Opgrabning og transport af haveaffald fra genbrugspladser og haveaffaldspladser

Vejdirektoratet, Assens og Middelfart Kommune: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Vest- og Sydsjælland:  Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter

Esbjerg Havn: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn

Køge Kommune: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

Silkeborg Spildevand A/S: Rammeaftale for udførelse af opgaver med slamsugning og spuling

Kerteminde kommune: Snerydning

VandCenter Syd A/S: Tømning af sivebrønde eller septiktanke

Kønig Advokaterne: Opgrabning og transport af haveaffald fra genbrugspladser og haveaffaldspladser hos AffaldPlus

Boligselskabet Fællesbo - Midtjylland: Fagentrepriser - Udearealer renoveres

FFV-Varme A/S - Fyn: Konverteringen af ca. 670 naturgas for-brugere til Fjernvarme

Bo42 Bornholm: Fagentrepriseudbud - E1 – Byggepladsen, Jord, terræn, kloak, befæstelser, murer udv. (A)

Novafos A/S: Undersøgelse af kloakledninger

Odsherred Kommune: Rammeaftale om vedligehold af grønne områder, herunder belægninger og renhold i områderne

Odsherred Kommune: Rammeaftale om drift og vedligeholdelse af sidearealer samt udstyr

Find flere udbud her

Find udbud fra Vejdirektoratet her: Aktuelle udbud

Auktioner

Assens Fjernvarme

SK Stop 39

Hobro Varmeværk

Haderslev Fjernvarme