Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 15/9-2022

Fast husdyrgødning og vintersæd

Det er højsæson for etablering af vintersæd. Husk at vi sidste år fik nye regler for udbringning af fast husdyrgødning/dybstrøelse. Udbringning må kun ske på arealer hvor der FØR d. 1. september etableres græs, vinterraps eller vintersæd. Det er altså ikke tilladt at udbringe nu.
Spildevandsslam må dog stadig udbringes indtil d. 20. oktober, hvis der efterfølgende etableres en vinterafgrøde.