Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 22/6-2022

Den danske rødlistes troværdighed debatteres, men kritikken af hvad der er galt, er ikke ens

Den danske rødliste har siden dens udgivelse i 2020 været kritiseret vidt og bredt. Dansk Naturtilstand har flere gange rettet henvendelse til Århus Universitet, der har udarbejdet Rødlisten 2019, med præciserende spørgsmål vedrørende beslutningsgrundlaget for udvælgelsen af arter.

De mener, at Rødlisten ved at fjerne en mængde arter som ellers var på listen i 2010, får arternes trusselsniveau til at se værre ud, end det virkelig er tilfældet. Dette synspunkt tilslutter forhenværende statsskovrider Bo Holst-Jørgensen sig også. Han argumenterer for, at selvom visse arter ikke er så udbredte herhjemme, og for eksempel kun besøger os flygtigt, er dette ikke ensbetydende med, at selve arten er truet. Der kan for eksempel leve mange i andre lande. Rødlisten må altså være misvisende.

De argumenterer for, at Rødlisten, som er betalt af Miljøministeriet under Miljøminister Lea Wermelin, bruges som argumentation for klimahandling, men de mener også, at denne klimahandling udebliver og altså er baseret på forkerte beregninger. De kritiserer samtidigt, at beregninger og beslutningsgrundlag ikke er offentlige, og efterspørger mere klarhed fra Århus Universitet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. De undrer sig også over, at Rødlisten ifølge Miljøministeriet ikke kan benyttes som juridisk dokument.

Modsat er der kritik fra dem, der mener, at Rødlisten 2019 giver et for pænt indtryk af de danske naturtilstande. Biolog Søren Wium-Andersen har udtalt, at rødlisten er ’malet mere grøn end den burde være’, og at rødlisten derfor kan benyttes af politikerne som argumentation for mindre klimahandling eller forkert klimahandling. Klimanyt støtter op om denne udlægning og mener, at forskellige naturindsatser har fejlet. Peder Størup, indehaver af Naturbeskyttelse.dk, forudsiger, at mange flere arter, end dem, der er nævnt som truede på rødlisten, vil følge efter og dermed mindste diversiteten.

Begge sider mener, at den danske Rødliste bør støtte sig mere op ad metodik og data fra de internationale lister, som de mener er mere præcise og gennemskuelige.

Kritikken af hvad der er galt, er altså ikke ens, men kritikerne er alle enige om, at de mener, at Rødlisten manipuleres, så den får naturen til at fremstå anderledes end virkeligheden, ligesom at begge sider savner gennemsigtighed fra forskerne og politikerne der står bag listen.

Danske Naturtilstande har meddelt, at de søger aktindsigt i beregninger bag listen hvis disse ikke fremlægges af Århus Universitet selv. Århus Universitet henviser indtil videre til hjemmesiden hvor Rødlisten beskrives.

rødlisten