Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 12/5-2022

Det skal være nemt at inddrage nedrivningsentreprenørerne i DM&E

Hundredvis af minkfarme skal nedrives, og det er Bygningsstyrelsen der som bygherre skal stå for at koordinere nedrivningen af produktionsanlæggene. Det arbejde forventes at finde sted i perioden 2022 – 2026.

Det forventes, at ca. 1250 farme vælger at tage imod en godtgørelse, og derfor lader produktionsanlæg, haller, pelserier, mandskabsrum, kontorer og andet der har haft med driften af minkfarme, nedrive.

Det bliver Danmarks største nedrivningsprojekt, og Bygningsstyrelsen er lige nu i gang med planlægningen. Her stiller de skarpt på den praktiske opgave, samtidig med at de danner et overblik over kapaciteten og omfanget af projektet.

I den forbindelse har Bygningsstyrelsen holdt ca. fem markedsdialogmøder, hvor DM&E Entreprenør har været inviteret med som sparringspartner til et af disse møder. Bygningsstyrelsen har på disse møder ønsket at danne sig et overblik over marked og kapacitet i forhold til hvordan denne opgave skal gribes an og udbydes.

DM&E Entreprenør repræsenterer de små og mellemstore nedrivningsentreprenører, når de naturligt skal i spil for at sikre kapaciteten i det store nedrivningsprojekt. Det vil formentlig blive udbudt som et rammeudbud, hvor der vil blive stillet krav til bl.a. størrelse, opsætning og håndtering af opgaven.

Et vigtigt budskab fra DM&E Entreprenør til dette møde var, at det skal være nemt for hovedentreprenørerne at inddrage nedrivningsentreprenørerne i DM&E som underentreprenører ved fx at undlade unødvendige krav i udbudsmaterialet.

En følsom sag
Et stort omdrejningspunkt i det store nedrivningsprojekt bliver bæredygtig og miljørigtig nedrivning og kvalitetssikring. Samtidig sættes den gode dialog med ejerne i centrum med det in mente, at opgaven omfatter nedrivningen af folks livsværk.

DM&E Entreprenør holder dig løbende opdateret om sagen.

Mink