Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 11/1-2022

Forsuring af gylle med Kyndestofte AcidLine

De nye forsuringsregler, hvor syremængden er fast bestemt til den enkelte gylletype, giver udfordringer for medlemmer med Kyndestofte AcidLine-systemer. Da syreforbruget er fastsat ud fra 96% svolvsyre, skal man regne baglæns. Med en 51% svovlsyre skal man altså bruge 1,8824 gange så meget syre i kg. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også er forskel i vægtfylde:

96% har en vægtfylde på 1,84

51% har vægtfylde på 1,39

Eksempel:

Til forsuring af kvæggylle skal der bruges 3,0 kg 96% svovlsyre, hvilket svarer til 1,63L 96% syre pr tons gylle.

Ved brug af 51% syre til samme opgave, skal der bruges 3,0*1,8824 = 5,647 kg syre pr. tons. Hvilket svarer til 4,062L liter pr tons gylle.

Selvom der skal bruges 1,88 gange mere i kg, skal der altså bruges 2,5 gang mere i liter når der anvendes en 51 % svovlsyre. Dette gør brugen af AcidLine systemet til en mere bekostelig affære, både i brugen af syre, men også i tid til ombytning af syretanke i løbet af arbejdsdagen.