Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 7/1-2022

Så kan vi sende de ansatte på ferie - eller kan vi?

John Deere lancerer nu deres egenproducerede selvkørende traktor. De forventer, at man kan købe den senere i 2022. Der er lidt, der skal tænkes på før slutsedlen underskrives og folkene sendes hjem, da der nok kan komme lidt udfordringer med brugen af denne maskine.

Den store udfordring er, at EU-reglerne for disse selvkørende maskiner, som ikke tager udgangspunkt i, at vi kan have maskiner, der kører selv. Så alle reglerne er baseret på en fører, som har fuld oversigt på maskinens arbejde, enten ved at sidde direkte på maskinen eller være i nærheden af. Der er dog blevet arbejdet på at revidere EU-reglerne til at kunne omfatte disse maskiner, men de er stadig meget restriktive.

De tidligere steder vi har set noget selvkørende, har været på lukkede områder som i miner, eller stationære robotter, eller robotter der er lavet efter en ISO-standard, som er mere en anbefaling der tillader selvkørende og selvtænkende maskiner med max fart på 800m/t.

Der er sket ændringer i tolkningen om, at en førerplads kan være længere væk fra maskinen, hvilket vil hjælpe på de selvkørende maskiner.

Der findes to forskellige typer af selvstyrende maskiner - autonom og kunstig intelligens maskiner.

Forskellen i disse to typer er, om man ved hvad robotten gør, hvilket er for maskiner uden kunstig intelligens (AI), da alle bevægelser og funktioner er programmeret af brugeren. Maskiner styret med AI opsamler selv data og analyserer dem, efter det træffer den selv beslutninger om, hvad der skal gøres. Så ved AI maskiner ved man ikke hvad maskinen vil foretage sig, og derfor opfattes den som en farlig maskine i EU-sprog.  Så på den måde er det markant sværere at få maskiner med kunstig intelligens godkendt. 

Der forventes at komme en ændring i fortolkningen for maskiner med kunstig intelligens, når revisionen af maskindirektivet sendes til EU-parlamentet til vedtagelse. Tidligere fortolkninger har automatisk gjort AI-styrede maskiner farlige maskiner og de var svære at få gjort lovlige. Den ændrede fortolkning tager udgangspunkt i selve sikkerhedssystemet på maskinen, så selv om maskinen er styret af AI, vil sikkerhedssystemet kunne være analogt og derved få en lettere sikkerhedsgodkendelse. I praksis vil det være at et analogt system med snor eller bevægelsessensorer, der opfanger ting i området af maskinen og i sit eget system stoppe fremkørselsmotorerne uden, at AI systemet kan gøre noget ved dette.

Selvkørende maskiner har udfordringer med software- og hacker-sikkerhed

At sikre, at software er opdateret, bliver en stor del af sikkerheden bag disse selvkørende maskiner og dette har igen afsæt i ældre reglers fortolkning på ny teknik. Laves der en ændring af en maskine, som kan ændre adfærden af maskinen, skal maskinen igen sikkerhedsgodkendes. En fejl i en softwareopdatering vil kunne ændre, at maskinen drejer til højre i stedet for venstre, det vil derfor kunne ændre sikkerheden på maskinen. Derfor er det et stort problem at få lavet reglerne for denne software, da det vil blive vanvittig dyrt at skulle sikkerhedsgodkende hver gang der skal opdatering til.

Når der er software, der styrer maskinen, kan dette hackes og med de stationære robotter har sikkerheden ikke været så stor en udfordring. Men hackes en traktor, kan denne virkelig udgøre en sikkerhedsrisiko. Der har tidligere været hacking af malkerobotter, hvor malke-dataene har været holdt som gidsel og afkrævet penge for at få data igen.

For hvem har ansvaret for en hacket traktor??

GPS-tyverierne fortæller lidt om sikkerheden

Sikkerheden af udstyret der styrer traktorerne skal kraftigt opdateres i forhold til det udstyr, der skal styre traktorener i dag med GPS. Der har været store problemer med at holde styr på antenner og skærme fra John Deere, hvilket har gjort dem eftertragtet af tyve. Så vi må håbe, at de er blevet bedre til at sikre dette udstyr, end det de tidligere har solgt.

Kommer der en sikkerhedsbrist i disse systemer, vil det være et markant større problem, og det vil blive meget kontrolleret af Arbejdssikkerhedsstyrelsen. De vil kunne udstede et straks forbud for brug, hvis sikkerheden er i fare. 

Ikke alt udstyr må efterspændes

Det kan give garantiproblemer med det udstyr, der efterspændes en selvkørende traktor, da producenten af dette udstyr har baseret hele sin sikkerhed af maskinen på, at der sidder en fører bag rattet. Dette er både i form af skaden på den efterspændte maskine, eller hvis denne laver skader på andet. Så der skal være accept fra producenten af det efterspændte, samt at forsikringen vil dække skader uden en fører til stede.

Data for udført arbejde

Vi har stadig en udfordring med at få data på, hvad vores maskiner reelt laver i dag. Dette bliver ikke mindre relevant, når der ikke er en fører til stede. Der er mange maskiner der kan levere supply-filer med oplysninger om, hvad computeren registrerer der bliver gjort. I mange tilfælde mangler vi værktøjer til at sikre, hvad maskinen reelt gør, hvor der tages højde for forsinkelser i magnet-ventiler, et drivende GPS-signal, en censor, der ikke er kalibreret.

John Deere

For yderligere information, kontakt Gerth Pedersen Holm, gh@dmoge.dk+45 7641 3675.