Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 25/11-2021

Vigtige emner var under debat til CEETTAR SCMM-møde

Scmm møde

Vi har her den 18. november holdt SCMM (Standing Committe Mobile Machinery) møde. SCMM-gruppen består af en person for hver af CEETTARs medlemsorganisationer. Det er maskineksperter, der er med her. Arbejdet i denne gruppe omhandler al EU-lovgivning, der har med maskiner indenfor landbrug, skovbrug og entreprenørmaskiner at gøre. Gerth Holm Petersen, DM&E Agro er formand for denne gruppe, og derfor har vi i DM&E dyb indsigt i, hvad der sker lovgivningsmæssigt i EU.

Af emner på dagsordenen var:

 • GPS-tyveri
 • EU-kørekort til traktor
 • Status i de forskellige grupper CEETTAR er med i

EU plages fortsat af GPS-tyverier

Vi fortsætter med at se tyveri af GPS-udstyr. Det er et stort problem, og et emne vi prøver at påvirke CEMA (maskinproducenternes organisation) til at hjælpe med. CEMA arbejder pt. med at præcisere, hvilke EU-regler der kan hjælpe til at forhindre tyverisikring af udstyr. Her tænkes på fjern-kontrol, geofence mv. Når CEMA kommer med eventuelle regler, der begrænser mulighederne for tyveri, vil vi lave et skriv direkte til EU-kommissionen og beskrive vores problemer, så vi kan få ændret disse regler. Vi har fået input fra John Deere på vegne af CEMA med deres muligheder samt syn på, at der ligger EU-begrænsninger til grund for videre sikring. Vi har i Danmark et tæt samarbejde med CASE IH. De har klokkeklare tiltag, de indfører på traktorer og udstyr. Disse tiltag er stort set det vi ønsker. Det vil forhindre alt GPS-udstyr som skærme og hele traktorer i at blive stjålet.

Pierre-Henry, som er bestyrelsesmedlem for de franske maskinstationer, havde selv ugen før haft uønsket besøg, hvor 15-20 John Deere anlæg blev stjålet. Der er i hans område pt. store problemer med tyveri. Det gav desuden massive problemer, at en af Pierre-Henrys naboer også tidligere havde fået stjålet udstyr med en efterfølgende udmelding fra forsikringen om, at de ikke dækker ved et næste tyveri. De hæver selvrisikoen for tyveri til det, der var blevet stjålet og skadet for sidst. Effektivt har han fået en selvrisiko på over en mio. kr. Pierre-Henry og hans kollegaer er pressede. Alt er på spil. Dem der kan levere udstyr til Pierre-Henry, som ikke er attraktivt for tyve at stjæle, kan få lov til at erstatte det udstyr og maskiner han har nu. Han har inviteret andre mærker til at komme og præsentere, hvad de tilbyder af sikkerhed og han ønsker et tilbud på komplet udstyr.  

Udover GPS-udstyr har Pierre-Henry også mistet data på sine kunder. Flere af hans kunder har lavet aftaler for salg af grøder baseret på udbytte.

Efterspørgsel på EU-kørekort til traktor

Et EU-kørekort til traktor er et særligt ønske fra de lande i EU, hvor der arbejdes en del på tværs af grænser. Det vil lette arbejdet, at traktorførerne vil kunne krydse EU’s grænser uden hindring.

EU er blevet opmærksom på, at der mangler et kørekort til traktorer. Det eneste alternativ er, at traktorførere skal have lastbilkørekort til kørsel på tværs af grænser, samt til ikke landbrugskørsel. Der er en undtagelse i EU’s kørekortsdirektiv, hvilket er, at medlemslande har mulighed for at lave nationale kørekort for landbrugskøretøjer. Dette bliver dog en stigende udfordring, da EU's typegodkendelser af traktorer og kommende EU-typegodkendte motorredskaber er brugsneutrale. Der findes på den måde ikke en typegodkendt landbrugstraktor. Maskinstationer har meget arbejde, der ikke er landbrugsarbejde, som transport, vejarbejde, vedligehold af grønne områder osv.

Kommissionen er ikke yderst interesserede i vores CEETTAR-forslag. De vil hellere have, at vi kommer med et forslag til et EU T-kørekort, end at de selv kommer med forslag, eller fastslår at traktorkørsel skal foregå med lastbilkørekort. Kommissionen har været yderst hjælpsom til, hvordan vi skal formulere vores budskab, der skal lægge til grund for et forslag. Vi har haft et møde, hvor vi har præsenteret vores tanker, og det er aftalt, at vi sender vores kladdeforslag til dem inden jul, så de kan komme med forslag til ændringer.

Status fra grupper CEETTAR er med i

NRMM (None Road Mobile Machinery)

Dette omfatter et regelsæt for EU-typegodkendelser af motorredskaber. En stor del af reglerne vil være de samme som i 167/2013 tractor mother regulation. En stor del af forskellen vil ligge i kravet for dokumentation, da vi ser rigtig mange mindre serier af disse NRMM-maskiner. Kommissionen forventer, at reglerne kan implementeres i 2022. Vi er dog ikke så optimistiske.

MEG (Machinery Expert group)

Denne gruppes primære formål er at revidere maskindirektivet samt evaluere markedsundersøgelser for at finde mangler på området. Der bliver taget forskellige konkrete sager op som udfordrer lovgivningen, som f.eks. uheld med køreramper til blokvogne. Disse er omfattet af direktivet enten for lastbiler eller traktorer, men selve ramperne er ikke direkte beskrevet i disse to direktiver. Der er blevet evalueret på, at disse ramper i sig selv er omfattet af maskindirektivets regler.

Vi har ligeledes tolket på reglerne for sikkerhed ved maskiner med kunstig intelligens (AI). Det er noget nemmere at få godkendt disse AI-maskiner, hvis sikkerheden er lavet til analog og ikke baseret på AI. Usikkerheden ved AI er, at vi ikke kan forudsige, hvad maskinen laver og en softwareopdatering kan ændre adfærden af maskinen, hvilket kan ændre sikkerheden direkte. Derimod hvis selve sikkerheden er et særskilt system som er ”analog”, og ikke styres af AI, kan vi altid garantere, at sikkerheden er god nok.

F.eks. en markrobot med snor eller sensorer, der fjerner strømmen til drivmotor, vil ikke kunne ændres ved software eller hacking af maskinen.

Vi mangler noget værktøj på området for at præcist at dokumentere hvad AI-systemer har lavet, hvor der tages forhold for forsinkelser i magnetventiler eller ændring i GPS-signaler. Dette er udfordrende, hvis vi har AI-systemer, der står for tildeling af farlige materialer som pesticider eller gødning.

General snak om markedet for maskiner og materialer

Vi tog en general snak om situationen lige nu med stigende priser på alt indkøbt og lange leveringstider, samt nogle ting der ikke er fysisk muligt at få fat i. Det er en stor udfordring der er fælles for alle maskinstationer i EU. Der er en frygt for, at vi ikke ser en tilsvarende fald i priser senere, men får et permanent løft af priser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fendt banner
 • Vatra banner
 • Avista oil banner
 • Case banner
 • New Holland banner
 • Claas banner
 • Euromaster banner
 • FPR banner
 • Gjensidige banner
 • Gøma banner
 • LDM Revision banner
 • LP Weidemann banner
 • Michelin banner
 • Samson Agrolize banner
 • Systemcenter banner copy copy
 • MI banner
 • GLS A banner
 • OK banner copy copy