Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 24/11-2021

Skovrådet: Nye anbefalinger til dansk træproduktion

Skovrådet afleverede i fredags syv konkrete anbefalinger til miljøminister Lea Wermelin om hvordan en bæredygtig dansk træproduktion kan fremmes og bidrage til den grønne omstilling.

Rådets anbefalinger er resultatet af et større arbejde, der blev sat i gang i foråret, efter Dansk Skovforening havde fremsat et nytårsønske til miljøministeren om at lade Skovrådet trække i arbejdstøjet og komme med input til, hvordan vi kan øge den danske produktion af miljørigtige træprodukter til brug i den grønne omstilling.

Miljøministeren kvitterede for ønsket, og Skovrådet gik i begyndelsen af året i gang med at drøfte proces og indhold af arbejdet. I juni nedsatte rådet to underudvalg, der skulle svare på dels hvordan en forsyning af bæredygtigt dansk træ sikres og fremmes, og dels hvilke nye anvendelsesformer af træ der med fordel kan fremmes for at understøtte den grønne omstilling.

Arbejdet er blevet til syv anbefalinger:

 1. Naturmæssigt særlig værdifuld skov skal registreresaktuel
 2. Genetablér en betalingsordning for grønne driftsplaner
 3. Oplysningskampagne om øget produktion af bæredygtigt træ
 4. Sæt politisk mål for certificeret træ fra danske skove
 5. Øget forskning omkring klimaforandringernes påvirkning af danske skove
 6. Der bør afsættes midler til øget rådgivning af skovejere om skovens robusthed og tilpasningsevne
 7. Behov for træstrømsanalyse af dansk træproduktion og træstrømme i Danmark

Det er et samlet skovråd, der står bag anbefalingerne og vi vil nu arbejde på, at der fra politikernes side følges op på, og afsættes ressourcer til, gennemførelse af anbefalingerne.

Nye anvendelser af træ

Ud over de konkrete anbefalinger har Skovrådet også undersøgt og drøftet, hvilke nye anvendelsesformer af dansk træ der kan bidrage til den grønne omstilling, herunder særligt hvordan den biomasse, der i dag anvendes til afbrænding, kan benyttes til nye formål i fremtiden, og hvordan træ i højere grad kan indgå i den cirkulære økonomi og binde kulstof længst muligt.

Skovrådet har lagt vægt på, at det er en forudsætning, at træet er produceret dokumenterbart bæredygtigt, hvis det skal indgå i bæredygtige træprodukter til fremme af den grønne omstilling.

Skovrådet peger i den anledning på øget brug af massivtræselementer og træfiberisolering i byggeriet, forskning i modificeret træ, større kendskab om træbaserede tekstiler, samt udbredelse af Power-to-X (PtX) og Carbon Capture Storage-teknologier (CCS) til anvendelsesformer, der særligt kan være relevante for dansk træ.

 

Læs mere om anbefalingerne her

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fendt banner
 • Vatra banner
 • Avista oil banner
 • Case banner
 • New Holland banner
 • Claas banner
 • Euromaster banner
 • FPR banner
 • Gjensidige banner
 • Gøma banner
 • LDM Revision banner
 • LP Weidemann banner
 • Michelin banner
 • Samson Agrolize banner
 • Systemcenter banner copy copy
 • MI banner
 • GLS A banner
 • OK banner copy copy