Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 11/10-2021

Der er stadig fokus på syreforbruget - eller mangel på samme

DM&E Agro får i denne tid en del henvendelser om valg af gylleudstyr. Tror vi på, at nedfældning af biogas gylle bliver det eneste rigtige i fremtiden, eller vil der komme noget nyt, som helt tager livet af nedfælderen?

Disse spørgsmål er jo naturligvis afledt af den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse og heraf de nye forsuringskrav til gylle.

Indtil nu har det været sparsomt med kontrollen af syreforbruget, og hvis denne trend fortsætter, kunne nogen måske fristes til at løse lovgivningen på papiret.

DM&E Agro er i øjeblikket løbende i kontakt med fødevareministeriet, som ønsker en god og tæt dialog om, hvordan en sådan kontrol let og effektivt kunne gennemføres.

DM&E Agro forventer derfor, at vi vil se en række kontroller i løbet af det næste års tid. Når vi lytter godt efter, er deres fokus særligt rettet mod ejendomme, som anvender afgasset gylle.

Samtidig hører vi også, at der forskes i nye udbringnings-teknologier særligt målrettet afgasset gylle.

Det er derfor ikke helt nemt at give et bud på, hvilken vej man skal gå, hvis der skal investeres i nyt gyllegrej til den kommende sæson. Fødevareministeriet har sagt ja til at komme til DM&E Vidensdage i januar og fortælle lidt om de forskellige forskningsprojekter, som pt. er i gang.   

For yderligere information, kontakt Kasper Kjær Jensen, kkj@dmoge.dk, +45 7641 3665.