Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 12/10-2021

Gødningsprisen er på himmelflugt

Markedet for handelsgødning er gået fuldstændig i selvsving. Det betyder vel ikke rigtig noget for maskinstationen. Eller gør det?

Faktisk er gødningsmarkedet så usikkert lige nu, at det ikke er sikkert, at man kan få den gødning, som man ønsker, da nogle gødningsproducenter har indstillet produktionen på grund af de tårnhøje energipriser. Mange landmænd har heldigvis været ude og sikre sig en del af gødningen til næste år, så det kommer ikke til at påvirke maskinstationerne. Men der er stadig en gruppe tilbage, som ikke har disponeret hele sin gødningsmængde endnu, og det kan faktisk godt få indflydelse for os som maskinstationer. Med de nuværende gødningspriser, så er gylle lige pludselig blevet meget interessant, særligt for planteavlere som normalt ikke bruger husdyrgødning. Der bliver ikke mere gylle totalt set, men det kan tænkes, at det skal deles ud på flere ejendomme end vi er vant til.  

Et andet område som vi også kan forvente får betydning for os, er startgødning til majs. Jeg har hørt fra et planteavlskontor, som går med kraftige overvejelser om at anbefale flydende startgødning til majsen, fx P11. Det stiller selvfølgelig krav til maskinstationens udstyr. Det kan heller ikke udelukkes, at de høje gødningspriser vil få flere til at overveje gylleplacering som alternativ til startgødning.

DM&E Agro opfordrer jer derfor til at være i løbende dialog med jeres grovfoderkunder, så har I god tid til vinter til at sikre, at I har de rette tilbud til kunderne.

For yderligere information, kontakt Kasper Kjær Jensen, kkj@dmoge.dk, +45 7641 3665