Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 10/9-2021

Undgå erstatningskrav – følg løbende op på håndværket

Vi oplever desværre hvert år at skulle forholde os til erstatningssager på foder, som ikke lever op til det forventede. I den optimale verden skal der fra vores synsvinkel være en forventningsafstemning mellem jer som maskinstationer og jeres kunder forud for sæsonen – det sker desværre for sjældent. På en god snittedag kan der nemt lægges foder ind for 4-500.000 kr. Når kvaliteten i stakken af forskellige årsager svigter, så er det ærgerligt for den landmand, som skal opfodre det over en lang periode, men da der skal købes erstatningsfoder ind, er der også risiko for der bliver rejst erstatningskrav mod maskinstationen.

Den moderne malkeko kræver grovfoder af høj kvalitet, og at det indlægges i stakken, så der kan udtages og udfodres en ensartet blanding hver dag. Forudsætningerne for at opnå en god ensileringsproces og dermed et godt foder påhviler i høj grad håndværket. Kravene til grovfoderkvaliteten og herunder også snitning og cracking af kernene øges, da en højtydende ko har behov for at foderpartiklerne har et stort overfladeareal, og den gamle regel om at en kerne bare skulle være anslået er derfor ikke længere tilstrækkelig.

Tørstofprocenten ved snitningen har meget stor betydning for de kemiske processer i ensileringsprocesserne. Hvis det er for tørt bliver der en begrænset ensileringsproces, som øger risikoen for varmedannelse og fejlgæring. Modsat vil for vådt materiale give en meget kraftig ensileringsproces, og dermed en sur ensilage, samtidig med at stakken risikerer at brække af foran snitfladen. Ensileringsprocessen kræver iltfrie forhold, og udlægning i tynde lag i hele stakkens længde og god sammenkøring er en forudsætning. Derudover skal der være en høj hygiejne på marken, ved stakken og i stakken, så iblanding med jord, sand og andet forurening undgås.

Nedenstående fotos er eksempler fra tre forskellige erstatningsager. Foto 1 er blandsæd, som er blevet crimpet, men med dårligt resultat. Foto 2 og 3 er helsæd, hvor der er skårlagt for med for lav stubhøjde, hvilket medførte wrapballer som indeholdt flager af jord/ler og med store partier mug. Ballerne kan ikke anvendes som foder, og skal derfor erstattes. Foto 4 og 5 er fra majshelsæd høstet med en snitter som har været forkert indstillet. Resultatet er for store stykker og ikke-crackede kerner. Maskinstationen har i det pågældende eksempel erstattet for det tabte stivelse i de ufordøjede majskerner og partiklerne, som er af en størrelse, hvor køerne sorterer dem fra på foderbordet.

Menneskelige såvel som tekniske fejl vil opstå, men det er vigtigt at reducere skadens omfang. Få derfor gerne forventningsafstemt med kunderne inden arbejdet sættes i gang, og sørg for at alle medarbejdere er instrueret i hvordan I sikrer den gode kvalitet i foderet til alles fordel.

Det er derfor yderst vigtigt, at der løbende følges op på, om den høstede afgrøde lever op til forventningerne, og at der klar enighed om, hvem der har ansvaret hvis kvaliteten svigter. Hvis der på nogen måde er tvivl om, hvorvidt arbejdet lever op til den ønskede kvalitet, så kontakt straks kunden, så vedkommende kan tage stilling til hvorvidt der skal køres videre, korrigeres eller om nødvendig afbrydes.

Mie Riis, Kvægkonsulent, mir@velas.dk, 21475358.

Brian Bastrup Søndergaard, Planteavlskonsulent, bss@velas.dk, 25185681.

For yderligere information, kontakt Kasper Kjær Jensen, kkj@dmoge.dk, +45 7641 3665

Billede1 copy copy copy Billede2 copy Billede3 copy Billede4  Billede5