Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 2/7-2021

Status på godkendelse af bugserede maskiner i Danmark – forventer implementering juni 2022

Der har været meget usikkerhed om, hvordan vi i fremtiden skal producere maskiner i Danmark og efter hvilke regler. Der har været gjort et stort stykke arbejde for at komme til den forventede løsning, vi står med i dag. Vi er dog slet ikke i mål endnu, og vi venter pt. på selve høringsudkastet. Vi har dog været konsulteret flere gange til, hvordan en godkendelsesordning kunne skrues sammen, så den kunne bruges i den virkelige verden. Det er flere køretøjer, der har fået ny måde at godkende producerede og ombyggede maskiner. Fx har lastbiler og motorcykler også fået ny godkendelsesordning.

Da det først blev præsenteret, at der skulle ny godkendelsesordning til, var det en EU-typegodkendelse der skulle bruges, men det har vi fået overbevist færdselsstyrelsen om, at det er en overimplementering af EU-reglerne. Så som de eneste har vi lavet en anmelder-ordning i stedet for godkendelsesordning. Producenten anmelder et nyt køretøj eller ændring af et allerede godkendt køretøj ind til et EDB-system, så ligger alt dokumentationen på køretøjet her. Der er ikke direkte krav om, at køretøjet bliver godkendt, men der vil blive lavet stikprøver for at se om den indleverede dokumentation lever op til færdselsstyrelsens krav.

Overordnede emner, der ændrer sig i forhold til i dag:

 • EU-regler for bremser bliver en del af godkendelseskravet
  • bremsekravende passer til de krav, der stilles til traktoren, samt andre maskiner der er EU-typegodkendt
  • Agro-bremsetesteren vil blive en af måderne at få godkendt bremser på.
 • Maskiner kan godkendes i flere udførsler
  • En maskine skal godkendes i de forskellige udformninger den har på vejen, som f.eks. med tvillinghjul, sprøjtehjul, bælter osv.
 • Konvertering af gamle traktorer og vogne til EU-bremse-regler
  • Det bliver et stort emne, og noget vi skal have mulighed for

Der er stadig nok at gøre, og vi er stadig meget skeptiske over færdselsstyrelsens mål for implementering.

Bugserede maskiner

For yderligere information, kontakt Gerth Petersen Holm, gh@dmoge.dk, +45 7641 3675