Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 2/7-2021

Efterafgrøder - et marked i vækst

Torsdag d. 1. juli deltog DM&E Agro til et grøftekantsmøde, som var afholdt af SAGRO, som havde fokus på spredning af efterafgrøder FØR høst.

Ca. 25 landmænd var forbi marken, for at se på spredning af forskellige arter af efterafgrøder. Der blev vist spredning med en bomspreder og en klassisk lifthængt gødningsspreder. Fokus var spredbarhed af arter og ikke mindst fordeling og spredebillede.

SEGES havde et indlæg, hvor de løftede lidt af sløret for en større FarmTest, som bliver gennemført i år, som også sætter fokus på spredning af efterafgrøder før høst. Generelt egner honningurt og oliehør sig ikke til spredning på afstande over 15m, mens olieræddiker og korn godt kan spredes på op til 24m med tilfredsstillende fordeling. Der bliver tydeligere afblanding, når vi kommer op på 30m.

Der var dog ingen tvivl om, at den mest optimale fordeling kommer med en bomspreder, som fx en Rauch AGT.

Rauch 6036

Her bliver det for alvor interessant for jer som maskinstationer. Bomspreder fås i dag som lifthængte modeller på om til 30m, mens bugserede som på billedet kommer op på 36m.

Disse spredere har en enorm kapacitet, og de vil kunne sprede stort set alle typer af frø og frøblandinger (frivillige og MFO) med et ordentligt sprede-billede.

Bomspredere er dog meget dyre i indkøb fra ny, men der findes en mulighed for at skaffe en brugt fra fx Tyskland. Her kommer man langt for 30.000 euro.

Både Seges og de enkelte rådgivningsselskaber opfordrer i øjeblikket deres landmænd til at kontakte deres maskinstation, netop med henblik på at få bomspreder til landet til brug ved spredning af efterafgrøder.

Er efterafgrøder bare en døgnflue? 

Som det landbrugspolitiske landskab ser ud lige nu, så er efterafgrøder noget, som der kun kommer mere af i fremtiden. Arbejdsgrundlaget må derfor forventes at være stigende de kommende år. Særligt den fokus, der er på blandinger af 2 eller flere arter, gør bomsprederen særdeles interessant. En bomspreder er oprindeligt udviklet til spredning af handelsgødning med dårlig spredbarhed. Til dette formål skal man dog være varsom i DK, da det kræver en meget lav luftfugtighed for at undgå, at gødningsstøv sætter sig fast i rør og udmader. Slutgødskning af frøgræs, raps og majs er dog oplagte suppleringsopgaver, da mange af de nyere spredere er udstyret med sektionskontrol, så overlap reduceres. 

Man skal dog være opmærksom på, at spredning af efterafgrøder før høst ikke egner sig særlig godt til jordtyperne Jb1 og Jb2.

Status på majs

Majsvarmeenheder

Der er vist ingen som er i tvivl om, at starten på majssæsonen 2021 har været udfordret, men betyder det så at vi allerede nu kan sige, at majshøsten bliver skubbet langt hen på efteråret?

Lidt overraskende er svaret foreløbig nej.   

Kigger vi på majsvarmeenheder for fx Ikast med sådato d. 01.05, så er vi faktisk lidt foran klimanormalen, takketvære det gode vejr i juni. Faktisk er vi lige nu på niveau med (eller lidt over) 2020.

Af modellen fremgår det, at maj måned kun har kostet ca. 200 MVE (såning 01.05 vs. 01.06). Så selv om man først har sået majsen 01.06, så er vi ikke mere end 7-10 dage bag ud med høst i forhold til såning 01.05. Med en varm sommer kan det sagtens ende med en noget nær normal høst alligevel. Men særligt vejret i september bliver afgørende.   

For yderligere information, kontakt Kasper Kjær Jensen, kkj@dmoge.dk, +45 7641 3665.