Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 9/6-2021

Der skal mere fokus på bremser

Stop politiet

Politiet og Færdselsstyrelsen opruster kontrollen markant 

De fleste ved, at der er regler for landbrugskøretøjer og bremser, men det er langt alle landbrugskøretøjer, der har lovlige bremser. Færdselsstyrelsen og politiet vil øge deres kontrol på bremser på landbrugskøretøjer ved at femdoble antal af testede køretøjer. I de sidste år er ca. 1.000 køretøjer blevet testet, men nu er målet at kontrollere 5.000 landbrugskøretøjer årligt. Det betyder, at det vil blive noget mere sandsynligt at blive stoppet og få tjekket bremserne. Årsagen til den større kontrol er, at den tidligere kontrol viser, at 47% af de kontrollerede køretøjer, ikke har haft gode nok bremser. Det er et alt for stort tal. Derfor er det blevet et større fokusområde hos tungvognsafdelingerne.

De største faldgruber:

  • Mangel på bremser på bugserede redskaber over 3,5 ton
  • Slidte bremser
  • Manglende justering af bremser

Mangel på bremser på bugserede redskaber over 3,5 ton

Vi har på nuværende tidspunkt to regelsæt, der sætter reglerne for bremser. Danske regler, hvor 50 % af køretøjets vægt skal ligge på bremsende aksler, er den gamle regel, som vi har haft i mange år. Alle køretøjer, der er EU-typegodkendte skal overholde EU-regler, som har en helt fast grænse, som er max 3.5 ton bugseret uden bremser. Vi ser flere traktorer, der tillader lavere vægt uden bremser, så tag et kig på traktorens typeskilt og se, hvad den er godkendt til. Derfor kan der opstå situationer, hvor redskabet vi spænder efter, er lovligt. Så snart vi spænder en nyere traktor fra 2010 og frem, vil det blive ulovligt at køre med. Årsagen er, at vi ikke må bruge en traktor til mere end den er godkendt til. Traktorer må ikke trække noget tungere end 3,5 ton uden bremser. Selvom man kan købe et nyt bugseret redskab uden bremser, er det langt fra sikkert, at det er lovligt at køre med sammen med din traktor.

bremse                                                                             bremsetest

Traktoren her må f.eks. kun køre med 3ton uden bremser, og derved kommer man hurtigt op i %-overskridelse.

Vægtoverskridelsen bliver hurtigt meget stor, når vi udregner fra 3.5 ton, og dette vil også ske for straffens størrelse. Manglende bremser vil også blive takseret hårdt.

Slidte- eller fejljusterede bremser

Bremser er noget der løbende skal vedligeholdes, og de vil blive slidt ved brug. Bremser er noget, der skal justeres for at virke. Vi ser, at selv helt nye vogne og redskaber ikke kan bremse. Derfor er en justering af bremser yderst vigtigt for at få dem til at virke rigtigt. Hvis man er i tvivl om hvorvidt, at ens bremser er justeret rigtigt, eller om de generelt bremser godt nok, så er det muligt at få testet bremser hos følgende forhandlere:

  • Mertz A/S - 7040 0050
  • TBS - 9742 0966
  • Hundahl A/S - 9617 8400
  • Farmas A/S - 9863 1766
  • PN Maskiner A/S - 7455 1114

Kontakt disse forhandlere og hør om muligheden for at få testet bremserne. Det er helt sikkert billigere end at blive en af de 5.000 landbrugskøretøjer, der skal tjekkes af Politiet og Færdselsstyrelsen.

Dårlige eller manglende bremser er hårdt ved det nye kørekort

Konsekvenserne, hvis du bliver stoppet af politiet, er bøde og risiko for klip i kørekortet. Er kørekortet, der er under 3 år gammelt og derfor stadig er ”på prøve” kan manglende eller meget dårlige bremser give øjeblikkeligt kørselsforbud, også selvom vognen er tom.

Brug lidt tid på bremserne. Det er billigere, end hvis politiet skal bruge tid på det.