Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 21/5-2021

Færre graveskader med samlet overblik

GIS4Mobile lancerede sidste år en app, der samler LER-oplysninger digitalt. Tilbagemeldingerne viser, at brugerne sparer op til 50 procent af forberedelsestiden ved gravearbejde og samtidig undgår graveskader

Ifølge Rambøll måler Danmarks samlede ledningsnet cirka 750.000 kilometer fordelt på eksempelvis el-, vand- og fiberledninger. Når den lokale entreprenør graver i jorden, er der derfor stor risiko for ledningsskader.

For at nedbringe antallet af skader lancerede GIS4Mobile for et år siden appen Ledningsinfo, der samler LER-oplysninger digitalt.

DKTV Anlæg, der er en del af Dansk Kabel-tv, nedgraver kabler for blandt andet antenneanlæg samt bolig- og fibernetværk. Virksomheden har cirka 50 gravninger om ugen, og de har de seneste måneder anvendt appen med stor succes.

- Ved at have alle LER-oplysningerne samlet ét sted undgår vores folk at stå med en masse papirer og bladre på deres iPad, når de er ude i marken. Det øger både motivationen og kvaliteten af deres arbejde. Vi kan se, at vi bliver cirka 50 procent mere effektive i planlægningsfasen, fordi vi ikke længere skal bruge tid på manuelt at håndtere de mange filer, siger Jerrik Spang Petersen, der er projektchef hos Graveteamet hos DKTV Anlæg.

DKTV Anlæg brugte i gennemsnit cirka 20 minutter pr. graveopgave på LER-søgning, før de tog GIS4Mobile i anvendelse. Det svarer til en årlig besparelse på omkring 400 assistenttimer.

Ove Lindholt Hansen, der er landinspektør, grundlægger af GIS4Mobile og udvikler af Ledningsinfo-appen, ser især brugerfladen som en af hovedårsagerne til kundernes tilfredshed.

- Vores app samler LER-forespørgslerne et sted og giver entreprenørerne et samlet overblik over de ledningsoplysninger, der er på en aktuel sag, og de ved derfor, hvad der ligger i jorden, før de graver. Vi har gjort brugerfladen så brugervenlig som mulig med specifikke farvekoder efter LER2-standarden på elektroniske landkort som Google Maps og danske luftfotos. Brugeren kan også tilføje yderligere kommentarer på kortene, som opdateres direkte i egne databaser, fortæller Ove Lindholt Hansen.

Foruden Ledningsinfoappen tilbyder GIS4Mobile også en LER Robot, der besvarer graveforespørgsler automatisk i henhold til de gældende krav i LER2.

Hyppige graveskader

Forsyningsselskabet Konstant driver, overvåger, vedligeholder og udbygger elforsyningsnettet for mere end 220.000 elkunder i NRGi's forsyningsområde. Brian Guldbæk, der er netselskabets afdelingschef for drift og vedligehold, understreger vigtigheden af at have ét samlet overblik over, hvilke ledninger der ligger i jorden.

- Vi oplever fra tid til anden graveskader, der er forårsaget af, at entreprenørerne ikke har haft det fornødne overblik, inden de går i jorden. Det kan medføre utilfredse kunder, og samtidig skal vi bruge ekstra ressourcer på at genetablere strømmen hos de ramte elkunder. Derudover kan man i værste fald risikere at udsætte ansatte for personsikkerhedsmæssig risiko, siger Brian Guldbæk.

I en analyse fra 2016 foretaget af Rambøll vurderes det, at der årligt forekommer 26.000 graveskader i Danmark med omkostning på 226 millioner kroner til følge.

For yderligere information, kontakt Kim Toft Væggemose, ktv@dmoge.dk +45 7641 3674.