Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 21/5-2021

Er du registreret til at køre gylle og dybstrøgelse til og fra biogas?

Når gylle og dybstrøgelse bliver kørt til biogas, bliver det til et ABP-produkt, som er animalsk biprodukt. ABP-bekendtgørelsen er lavet for at sikre, at håndtering af animalske biprodukter skal gøres på en måde, der ikke spreder smitte eller på anden måde ikke er sundhedsmæssigt korrekt. I forordningen om animalske biprodukter er der krav om, at transportører af animalske biprodukter skal være registreret af Fødevarestyrelsen. Transportører/transportfirmaer skal ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret.

Krav til transportørerne

Der er krav til opbevaring, mærkning, transport af animalske biprodukter samt at rengøring, desinfektion, handelsdokumenter og fortegnelser skal overholdes. En del af disse krav til rengøring, desinfektion og almen hygiejnisk håndtering af gylle og dybstøgelse, er ikke andet end almindelig sund fornuft. Enten har vi specifikke køretøjer, container eller sikre vi en god vask og desinfektion før vi bruger disse køretøjer til anden kørsel.

Dette kan oftest opnås ved den registrering biogasanlægget har liggende på kørslen.

Gå ind på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx

Her kan du registrere dig selv til denne kørsel, Du skal dog forinden vide, hvilken kategori af ABP du kører med. Tag fat i den biogas du kører for og hør dem om, hvilken klasse man skal registreres til.

Der findes 3 kategorier:

  1. særlig smitsomt materiale, BSE-materiale fx, Corona-mistænksomt materiale
  2. Husdyrgødning falder ind under denne kategori
  3. Slagteriaffald

Her er en meget simpel beskrivelse. Når vi kører gylle eller dybstrøgelse til biogas, vil det falde ind under kategori 2 kørsel. Det bliver straks mere kompliceret, når vi henter gylle ved biogasanlægget, da vi ikke ved hvilke animalske biprodukter, der er blevet brugt i biogasprocessen. Derfor er det vigtigt at høre, hvilken klassificering biogasanlægget kræver før, at vi kan transportere gylle fra deres anlæg.

Gå ind på fødevarestyrelsens hjemmeside og register dig, samt følg de regler, der er fastsat hos dem til denne kørsel. 

gylle

For yderligere information, kontakt Gerth Petersen Holm, gh@dmoge.dk, +45 7641 3675.