Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 12/3-2021

Smittebeskyttelse og Salmonella - vask mellem kunder!

Der er sat stor opmærksomhed på smittebeskyttelse, når vi kører fra kunde til kunde. Dansk Kvæg har sat stort fokus på at mindske udbredelsen af Salmonella Dublin i danske kvægbesætninger. Der har været artikler om dette i diverse fagblade og via Arlas nyhedsbrev. Der er udarbejdet nogle retningslinjer til, hvordan maskinstationer skal forholde sig, når de kører fra kunde til kunde. Retningslinjerne foreskriver, at traktor og gyllevogn skal vaskes grundigt, når der køres fra kunde til kunde.

En grundig vask mellem kunder er dog ikke en fysisk mulighed, da en grundig vask er ekstrem tidskrævende, og landmanden ikke vil betale gyllevognens timepris for denne vask.

I samarbejde med fødevarestyrelsen arbejder vi pt. på at få nogle mere virkelighedsnære retningslinjer på plads.

DM&E's anbefalinger på nuværende tidspunkt:

  • Vask af dæk og inder-skærme, når kunden forlades. Denne vask foretages helst hos den besøgte kunde
  • Vask af evt. dryp fra pumpen
  • Desinficer efter vask med Virkon S
  • Hav en logbog med besætninger besøgt de sidste 7 dage. Slå gerne deres status op inden en ny kunde besøges

Se vidensarket: Sådan tjekkes sundhedsstatus på dine kunder

Denne arbejdsgang burde kunne holdes på en times arbejde mellem kunder. Vi opfordrer til at skrive denne vask på regningen med henvisning til fødevarestyrelsens henvisning.

Beskrivelse af baggrunden for dette fokus

Maskinstationer kommer mange steder, hvor deres færdsel ikke er hensigtsmæssigt i forhold til at minimere smitterisikoen, både for den landmand de kører hos, men også den næste. Nogle steder er det ikke muligt at lave de perfekte planer for færdslen på ejendommen, men man kan gøre meget ved at vise, hvor evt. risikoområder er. Få lavet en plan og få den delt med maskinstationen og medarbejdernene på ejendommen. 

Salmonella Dublin

Salmonella er udbredt i forskellige egne af landet, og på kortet ses hvilke områder, der er hårdest ramt. Vi kan se, at i disse områder har det været svært at minimere smitten fra at flytte sig fra besætning til besætning. Der skal gøres en indsats for at minimere denne spredning og vi ved, at det er høj prioritet for alle mælkeproducenter i Danmark.

Salmonella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyllekørsel udgør en stor smitterisiko

Den største risiko for smittespredning er gyllekørsel, hvor smitsomt materiale kan overføres fra en ejendom til en anden. Vi kan lære en del fra de store svineproduktioner, som afsætter gylle til biogas. På disse ejendomme er der en plan for, hvordan logistikken gennemføres på ejendommen. Denne logistik har stor fokus på ren og uren transport, og disse transporter holdes adskilt for at undgå smitterisiko.

Forskellen på en svineproduktion og en kvægproduktion er den transport, der går direkte fra stalden og ud. Derudover bliver foderet på en kvægejendom opbevaret og transporteret udendørs. Transporten foregår ofte på de samme veje, som bruges til at transportere gylle, døde dyr og indkøbt foder. Dette betyder, at der er mulighed for at smitte fra en besætning til en anden, hvis der fx. er transport gennem stalden.

Derfor opfordrer DM&E til, at der på hver kvægejendom laves en smittebeskyttelsesplan. Denne smittebeskyttelsesplan er tænkt som et værktøj, der skal angive, hvordan transporten på en kvægejendom skal forløbe. I planen angives de områder, der skal fredes for uren transport for at undgå smittespredning.

områder

Eksempel på besætningsområde:

Ved gyllekørsel må der kun køres på de røde dele af vejen, mens man ved ensileringsopgaver må køre på de grønne og dele af de gule veje. Disse farver og angivelser skal bestemmes i samarbejde med landmanden. Der er stor forskel på, hvad der er muligt på de forskellige ejendomme.

DM&E har i samarbejde med Syddansk Kvæg udarbejdet en skabelon til en smittebeskyttelsesplan. Denne kan frit anvendes og tilpasses af alle DM&E’s medlemmer. Se skabelonen for smittebeskyttelsesplanen her.

Vidensark samlet

For yderligere information, kontakt Gerth Pedertsen Holm, DM&E Agro, gh@dmoge.dk / 7641 3675