Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 8/1-2021

Skovstatistikken 2019 er udkommet

Jeg blev meget glad, da jeg så den nye skovstatistik for 2019. Der viser, at bæredygtigdyrket skov er en solid partner i klimakampen. Samtidig kan man se, at skovbruget har taget problemstillingen om flere døde træer i skoven seriøs. Skovarealet øges fortsat, vedmassen i skovene stiger, mængden af dødt ved stiger og hugst af træ til byggeri og møbler stiger.

 • Skovareal er steget med 6000 ha fra 2018 – 1019 og er nu 633.353 ha.
 • Stående vedmasse er steget med omkring 1.5 mio. m3 fra 2018 -2019 og er nu på 137 mio. m3.
 • CO2-lageret i træernes levende vedmasse er fra 2018 -2019 steget med 1.5 mio. tons.
 • Mængden af dødt ved er fra 2018- 2019 steget med 0,2 m3/ha til 6,5 m3/ha i gennemsnit.
 • Hugsten er steget med 3% fra 2018-2019 til 3.825.700 m3 træ.
 • Når dykker ned i tallene for hugst, er der stigning i 1% for nål og 9% for løv.

Ser man over de sidste 10 år er andelen af løvtræ steget og i dag er 51 % af skovarealet løvskov. Der er især tale om mange nye egeskove og egearealet nærmer sig nu samme niveau som bøge- og rødgranarealet.   

Skovstatistikken

Sundheden i danske skove går dog den forkerte vej. Skovenes sundhedstilstand vurderes ved at registrere nåle-/bladtabsprocenten. Her kan der igen for 2019 konstateres et øget tab hos både nål og løv.

Det viser, at skovene fortsat reagerer på de seneste års skift mellem våde efterår/vintre og tørre forår/somre. Skovenes generelle sundhed har været under pres, på linje med situationen midt i 1990’erne, hvor vi også oplevede flere tørre somre.

Ændringerne i klimaet stresser vores træer, hvilket gør dem modtagelige for andre skadedyr og svampe, samtidig med mængden af skadedyr vokser kraftigt, når der er gode forhold for dem. Som vi har set med billeangreb i Mellemeuropa eller med sitkalusen i Danmark de sidste to år.  

Læs mere her

For yderligere information, kontakt Claus Clemmensen, cdc@dmoge.dk, +45 7641 3662

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fendt banner
 • Vatra banner
 • Avista oil banner
 • Case banner
 • New Holland banner
 • Claas banner
 • Euromaster banner
 • FPR banner
 • Forch banner
 • Gjensidige banner
 • Gøma banner
 • LDM Revision banner
 • LP Weidemann banner
 • Michelin banner
 • Samson Agrolize banner
 • Systemcenter banner copy copy
 • MI banner
 • GLS A banner
 • OK banner copy copy