Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 31/7-2020

Såteknik - rapssåning

Det er altid vigtigt med en rigtig god etablering af afgrøderne. Det gælder også for etablering af rapsen.

Der er forskellige måder at gribe rapsetableringen an på. Mange sværger til den klassiske med pløjning og radsåning, som vi kender det fra korn. I områder hvor man erfaringsmæssigt har udfordringer med snegle, er det vigtigt, at man får lavet et jævnt såbed med så små knolde som muligt, så agersneglene ikke har nogen steder at søge skygge i dagtimerne.

En anden meget brugt metode er grubbesåning. Skal grubbesåning lykkes, bør der anvendes et såskær med en form for dybdestyring og gerne et pakhjul, så man sikrer de bedste betingelser for fremspiring. Det er en rigtig god idé at have mulighed for tildeling af sneglegift i forbindelse med såning, særligt hvis vi får en fugtig periode efter såning.

Rapssåning 1

Plantetal

Det er vigtigt at være opmærksom på plantetallet. Det bør tilstræbes at ramme ca. 35 planter/m2. Tjek derfor TKV (tusind korns vægt) for hver pose frø. Vi oplever nogle år store udsving i TKV – også i samme sort. Har man super gode betingelser, kan man gå ned til omkring 30 planter/m2. Målet er, at vi har ca. 25 planter/m2 til foråret.

Har man derimod dårlige betingelser, bør man ikke gå op i plantetal men i stedet overveje at så en anden afgrøde. Raps kan være en rigtig god afgrøde, men den kræver en meget stor indsats hele vejen fra såning til høst, og får vi startet dårligt, er det meget svært at rede udbyttet senere i sæsonen.

Startgødning

Flere bruger muligheden til at starte rapsen med lidt gylle i efteråret. Startgødning i efteråret er normalt ikke nødvendigt, men mange har gode erfaringer med det. Særligt i år hvor såningen ligger til den sene side: efter 15. august. Hvis der anvendes startgødning ved tidlig såning, øger det risikoen for strækningsvækst i efteråret med risiko for udvintring til følge. Såning efter 20. august skal overvejes grundigt og bør kun udføres, hvis vejret tillader det, samt at den valgte sort er egnet til sen såning.

Sortsvalg

Selv om der på kalenderen ikke er lang tid fra d. 5. august til d. 20. august, er der stor forskel på valget af sort. Ved tidlig såning skal der vælges en sort, som er mindre aggressiv i væksten, mens der ved såning omkring d. 20. august skal vælges en sort, som er noget mere aggressiv fra start. Vælges en sort med for kraftig vækst, kan den vækstreguleres i løbet af efteråret. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være en udfordring at time både vækstregulering og ukrudtssprøjtning, da de ikke må ligge for tæt.

Anvender man derimod en for langsom sort, kan man prøve at skubbe til den med lidt gødning, men det er ikke en garanti. Anvend derfor en sort, som er egnet til tidspunktet.