Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 4/11-2019

Chefkonsulent til DM&E`s sektion for agro

Øgede aktiviteter – dynamisk brancheorganisation

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) er brancheorganisationen for maskinstations-, kloakmestre-, og skoventreprenørvirksomheder. Organisationen er kendt som videnscenter med et højt og personligt serviceniveau samt aktive rådgivning af sine mere end 700 medlemmer, der er organiseret i 13 lokale foreninger og én specialforening.

Herfra tilføres medlemsvirksomhederne stor nytteværdi gennem adgang til specialiserede ydelser og aktiv politisk interessevaretagelse. Det sikres, at medlemmerne bliver opdateret på de nyeste lovmæssige krav og forhold, der vedrører medlemmets branche.

Foreningens medarbejdere er specialiserede indenfor tre hovedarbejdsområder, nemlig Landbrugsmaskinstationer og Kloak, Anlæg, Nedbrydning & Grøn Service samt Skov, Vandløb og Naturpleje. Endvidere tilbydes medlemmerne en lang række fælles services, eksempelvis rådgivning i forbindelse med strategiudvikling, ledelse, økonomi, IT og forsikringer. Du kan læse mere på www.dmoge.dk.

Der søges en faglig dygtig chefkonsulent, der i samarbejde med den nuværende agrokonsulent skal styrke sektionen for Lansbrugsmaskinstationer. Med reference til branchedirektøren får du ansvaret for faglig rådgivning og vidensdeling til medlemsvirksomhederne inden for dette fagområde, ligesom du skal være samlingspunkt for disse virksomheder. Herudover vil du skulle arbejde med videreudvikling og implementering af værktøjer til branchen samt stå for udvikling og afholdelse af kurser. Endvidere skal du være med til at sikre at Foreningens politiske mærkesager fremføres over for relevante parter. Andre væsentlige arbejdsopgaver er deltagelse i faglige udvalg og organisationer såvel nationalt som internationalt, ligesom du skal holde dig godt orienteret om faglig viden inden for området.

Uddannelsesmæssigt kan du have en bred tilgang til stillingen, dog vil det nok være relevant med en teoretisk uddannelse som agronom, jordbrugsteknolog, agrarøkonom eller lignende. Afgørende er det, at du har interesse for og viden om agro.

Erhvervsmæssigt er det af afgørende betydning, at du har lignende rådgivningsmæssige erfaringer og gerne et praktisk kendskab til området, hvilket kan være erhvervet ved eksempelvis ansættelse hos en maskinstation, ansættelse i en rådgivningsvirksomhed med opgaver inden for agro, undervisning inden for fagområdet.

Der er tale om en meget selvstændig stilling, hvor du selv planlægger dit arbejde og din dag. Du er dygtig til at kommunikere i et let forståeligt sprog i både skrift og tale og du behersker engelsk, da der bliver tale om visse udenlandske aktiviteter. Herudover skal du have fag- og erhvervspolitisk interesse og tæft, landbrugsfaglig indsigt samt maskinteknisk viden.

Du vil i dette job kunne se frem til en hverdag, hvor ”frihed under ansvar” ikke kun er et ord. Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer blandt dygtige og engagerede kollegaer, der sætter pris på humor og en god omgangstone. Foreningen er placeret i et nyt kontordomicil i Vejle.

Vil du med på holdet, så ansøg på www.sam-int.com. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ib Bertelsen på telefon +45 22 41 73 22 fra SAM International, som medvirker ved ansættelsen.

Danske Maskinstationer og Entreprenører vil ikke blive bekendt med den enkelte kandidats identitet uden forudgående aftale.