Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 27/9-2019

Brug udllandspraktik som vinteraktivering af elever

Du vil egentlig gerne have en elev, men du har måske ikke arbejde nok til at beskæftige ham/hende hele året. Der kan være flere grunde til at have en elev, men en stille vintersæson skal ikke være årsag til at fravælge at få en elev. Jorden er heldigvis rund og mens vi er trukket i vinterhi, er der kollegaer andre steder i verden som knokler og kunne bruge danske elever til at hjælpe dem.

Mulighederne for at sende din elev på praktik i udlandet er mange. Samtidig er der gode muligheder for at få udgifterne dækket. Det giver mulighed for at have flere elever og give dem oplevelser for livet ved at sende dem ud i verden.

Udgifterne kan du få refunderet fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

  • Lønudgift helt eller delvis
  • Elevens rejseudgifter
  • Elevens flytteudgifter
  • 50% af rejseudgifter til jobsamtale, skal dog godkendes af AUB inden afrejse.

Den danske arbejdsskiver skal enten betale fuld løn eller forskel i udlandslønnen til dansk elevløn, men denne kan refunderes af AUB.

Du kan læse mere om praktik i udlandet her.

Skatteregler
Når du sender din elev til udlandet, skal både du og eleven være opmærksomme på skattereglerne. Eleven skal som udgangspunkt betale skat af sin elevløn i udlandet, men hvis du (/AUB) betaler en del af lønnen, skal eleven betale skat i Danmark af denne del af lønnen. Dog kun, hvis udlandsopholdet er 183 dage eller derunder.

Herudover er din elev berettiget til en række fradrag, ligesom han/hun skal være opmærksom på forsikring, evt. opholdstilladelse m.v.

Læs mere om skattereglerne her.

For yderligere information, kontakt Gerth Petersen Holm, gh@dmoge.dk, +45 7641 3675