Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 8/10-2019

Entreprenørmaskiner som læsse- og gravemaskiner er motorredskaber, og er derfor omfattet de nye krav til reflekser som på landbrugskøretøjer

Nye krav til reflekser på landbrugskøretøjer

Den ny vejledning om syn af køretøjer træder i kraft fra 1. september 2019. I forhold til traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber er der skærpede krav til afmærkning af brede køretøjer.

De ny krav gælder for køretøjer købt fra 1. september 2019. Køretøjerne specificeret herunder skal i hver side være forsynet med én eller to særlige afmærkninger af brede køretøjer.

Traktor og motorredskab (fx mejetærsker, læssemaskine mv.)

 • Traktor og motorredskab, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 m, skal afmærkes.
 • Frivillig afmærkning tillades ikke, når bredden ikke overskrider 2,55 m.

Liftophængte redskaber

 • Liftophængte redskaber hører under bestemmelserne for traktor og motorredskab.

Påhængsredskab (fx bugseret såmaskine, bugseret harve mv.)

 • Påhængsredskab til traktor eller motorredskab, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 m, skal afmærkes.
 • Frivillig afmærkning tillades, selvom bredden ikke overskrider 2,55 m.

Påhængsvogn til traktor og motorredskab

 • Traktorpåhængsvogn, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 m, skal afmærkes.
 • Frivillig afmærkning tillades, selvom bredden ikke overskrider 2,55 m.

Sådan skal særlig afmærkning af brede køretøjer foretages

 1. Særlig afmærkning af brede køretøjer skal være udført med skråtstillede fluorescerende eller reflekterende rød/hvide striber. Striberne skal anbringes 45° på skrå fra midten og udad/nedad.
 2. Afmærkningen skal have et basisareal som del af afmærkningen med målene 141 x 141 mm.

  Basisareal (mm)

  1 copy copy2
 3. Dimensionen på hver afmærkning skal opfylde dimensionen i nedenstående eksempler
  (figurerne viser kun afmærkningen i den ene side):

  FORM A

  FORM B
  3

  FORM R, som må monteres vandret eller lodret

  4
 1. FORM L, som må monteres vandret eller lodret

  5

  FORM K. Der skal monteres to i hver side, og de må monteres vandret eller lodret

  6
 1. Afvigelser fra arealerne er tilladt på følgende betingelser:
  • Det synlige areal af hver refleksplanke skal være 795 cm2 svarende til arealet af fire basisarealer.
  • Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan hver afmærkning deles i to dele, som hver består af mindst to basisarealer.
 2. Afmærkningen skal være placeret højst 0,10 m fra køretøjets yderste kant og skal være synlig lige forfra og lige bagfra.

De nye krav stammer fra UNECE-regulativ nr. 86.

For yderligere information, kontakt Kim Toft Væggemose, ktv@dmoge.dk, +45 7641 3674