Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 28/6-2019

Bygninger skal altid gennemgås for miljøfarlige stoffer

Som noget nyt slår Miljøstyrelsen klart fast i sin vejledning om håndtering af byggeaffald, at der altid skal gennemføres en bygningsgennemgang forud for renovering eller nedrivning.

Bygninger skal altid gennemgås for miljøfarlige stoffer

Billede kilde: BYG-TEK

Når bygninger skal rives ned eller renoveres, skal bygherren altid starte med at få gennemgået bygningen for problematiske stoffer i de gamle byggematerialer, som skal fjernes. Det gælder uanset typen af bygning, og hvornår den er fra.

Det slås fast i vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald, som Miljøstyrelsen udgav i slutningen af 2018. Anke Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), siger:

- Det er nyt, at Miljøstyrelsen i vejledning om håndtering af byggeaffald slår fast med syvtommersøm, at der altid skal laves en bygningsgennemgang. Hidtil har man primært fokuseret på bygninger opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977. Ifølge vejledningen er det ikke en ny regel, at det gælder alle bygninger, men noget som kan udledes indirekte af affaldsbekendtgørelsens regler for anmeldelse, sortering og håndtering af byggeaffald.

Stoffer der belaster arbejdsmiljø, miljø og indeklima
Det er en meget vigtig regel, fordi der i gamle byggematerialer kan være mange forskellige problematiske stoffer - fx PCB, asbest, bly, cadmium og chlorparaffiner. De har stor betydning for arbejdsmiljøet, og for hvordan man skal håndtere byggeaffaldet - og ved renovering også for det fremtidige indeklima i bygningen.

Husk også, at affaldet skal anmeldes - næsten altid!
Det er også bygherrens ansvar at sikre, at byggeaffaldet anmeldes til kommunen, senest 14 dage før projektet skal starte. Det gælder alle renoverings- eller nedrivningsprojekter, der omfatter et areal på mere end 10 m2 - eller hvor der bliver en affaldsmængde på over 1 ton. Det vil sige stort set alle projekter undtagen de virkelig små.


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.

For yderligere information, kontakt Kim Toft Væggemose, ktv@dmoge.dk, +45 7641 3674