Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 28/6-2019

Motorstyrelsen skal inden den 1. juli vide, hvordan man bruger sin varebil, ellers kan der vanke en bøde

biler

Ny lov betyder, at Motorregisteret skal vide, om varebilen benyttes til firmakørsel eller godskørsel. Foto: Colourbox

Motorstyrelsen skal inden den 1. juli vide, hvordan man bruger sin varebil, ellers kan der vanke en bøde. Inden den 1. juli skal alle, der bruger varebiler, have ændret bilens registreringsattest. Det skal ske fordi der træder en ny lov i kraft om brug af varebiler.

Fremover skal myndighederne derfor vide, om en varebil bruges til firmakørsel eller godskørsel. Det er kun hvis varebilen bruges til godskørsel, at det får økonomisk og praktisk betydning for ejeren og/eller chaufføren. Loven gælder for varebiler mellem 2 og 3,5 tons totalvægt.

Der er tale om firmakørsel, når håndværkere transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden. Det samme gælder entreprenører, der transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.

Under firmakørsel hører også transport af gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Den nye lov får altså ikke økonomisk eller praktisk betydning for eksempelvis håndværkere, der kun kører med f.eks. værktøjer og materialer i forbindelse med deres arbejde.

Et krav er dog, at man husker at gå ind på https://motorregister.skat.dk og bestiller en ny registreringsattest. Man kan læse om proceduren her:

https://www.varebilskrav.dk/Firmakoersel-i-varebil

Hvis ikke Motorstyrelsen har modtaget registreringen til tiden, kan det medføre bøde eller inddragelse af nummerpladen.

For yderligere information, kontakt Kim Toft Væggemose, ktv@dmoge.dk, +45 7641 3674