Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Aktuel nyhed

Sidst rettet: 4/6-2019

Skoventreprenører på tur til Tyskland  

29. april drog drænentreprenører fra DM&E mod Tyskland. Der ventede to dage med masser af fagligt input og ikke mindst gode diskussioner om, hvad der sker ved de forskellige entreprenører.

Tidligt fredag morgen d. 29. april samlede bussen medlemmer fra hele landet. Turen gik mod Tyskland, nærmere bestemt Schleswig-Holsteinische Landesforsten, Statsskoven i Schleswig-Holstein og Claus Rodenbergs Waldkontor på Havnen i Lübeck.

De tyske blandingsskove

Dagen startede i skovene, der ligger imellem Neumünster og Lübeck. Her blev vi modtaget af vores vært Simon Russel og hans kollega Björn Berling. Simon er Schleswig-Holsteinische Landesforsten maskinansvarlig og koordinerer maskinerne i deres skove, der arbejder på et areal over 50.000 ha. 

Første stop var i et område, hvor der skulle skoves 120 år gamle overstandere af rødgran og skovfyr. Her mødte vi også den danske skoventreprenør Erik Kappel, der har arbejdet i Tyskland siden 1989. Erik har i dag to skovningsmaskiner, fire udkørselsmaskiner og et par håndfolk i sving.

I skoven er der en rig underskov af rødgran, lærk, skovfyr, ædelgran og bøg og i hele statsskoven arbejder de ud fra faste køre spor, 20 m i nåleskoven og 40 i løvskovene imellem sporene. Dette system sætter store krav til den, der skover. I løbet af formiddagen så vi flere eksempler på nåleskov i forskellige aldre og sammensætninger.

Løvtræ i blandingsskoven

Eftermiddagen bød på skovning af løvtræ. Her viste de os deres brug af Skidder. Skidderen er en 11 T knækstyret HSM traktor med en 8 T kran og spil både foran og bagpå. De bruger hovedsageligt til de manuelle løvskovninger, hvor de bruger den til at først at trække træet ud til sporet og derefter frem til deres apteringsplads. Alt løvtræ køres ud i hele længder og alt under 7 cm efterlades i skoven. Altså ingen toppe til flis.

På apteringspladsen er det altid den samme skovarbejder, der apterer stammerne for på en måde at få en ensartet håndtering. Efter opskæring sortere skidderen kævler fra og ligger resten i brændestakken.

Akku kiler

Den største årsag til arbejdsulykker hos statsskovens 80 skovarbejdere har været nedfaldene grene, når der skulle bankes kiler i ved manuelskovning. Derfor har de efter en testperiode valgt at købe akkukiler-systemer til alle. Akku-kilen er en kile, der ved hjælp af en akkuslagnøgle skubber klien ind, og på den måde får træet til at vælte. Skovarbejderes målebånd kan monteres på slagnøglen, så man betjener den i sikker afstand.  

Vi sluttede dagen af med aftensmad og gode tyske øl på hotellet med udsigt over søen Dieksee.

Når publikum blander sig i skovdriften

Lørdag formiddag mødte vi skovfoged Karsten Tybussek, der passer ca. 1500 ha skov omkring Lübeck. Han viste os problemstillinger ved at arbejde i skove, der ligger i tætbefolkede områder. En problemstilling som mange danske skoventreprenører også arbejder med.

I forbindelse med skovning i den skov vi fik vist frem denne formiddag, var der blevet skrevet læserbreve, der var imod skovningen og stærke kræfter blandt borgerne i området, fik sågar sagen frembragt for Regionens politikere. Karsten Tybusseks løsning på denne problematik med kraftig lokal modstand mod arbejde i skoven er gode argumenter for arbejdet, kommunikation med lokalsamfundet og hurtig reparation af stier og veje. Derfor er det en del af kontrakten, at entreprenøren altid har en vejhøvl med så han kan reparere vejen efter endt kørsel.

Claus Rodenberg Waldkontor

Sidste stop i Tyskland var ved Claus Rodenbergs Waldkontors afdeling på Lübeck havn. Her viste Frank Hoffmann rundt, og han fortalte om opbygningen af deres forretning.

Claus Rodenberg Waldkontor startede med en motorsav og en skrivemaskine i 1987, og i dag håndterer de 1,4 mio. m3 træ på havnen i Lübeck og har en omsætning på 20 mio. Euro. Hovedsageligt arbejder de med import af træ til Tyskland. Men udover at være råtræhandler, er de også skoventreprenør med egne maskiner og folk, der kan håndtere alt fra plantning over skovpleje, til skovning.

En spændende virksomhed, der er med alle led af skovdriften samt salg af skovens produkter. Derfor kom Frank også med en opsang til det danske og i særdeleshed det tyske skovbrug. Frank mener, vi skal være bedre til at dyrke skovene, udvide skovarealet og plante mere nål. Ellers vil Europa løbe tør for træ og være tvunget til at hente vores træ fra andre steder i verden, hvor der også er stort pres på træressourcerne.    

Sparring og netværk

Selvom der blev taget en lille lur i bussen, blev der også snakket godt under køreturene. Tiden i bussen blev bl.a. brugt til at udveksle erfaringer og røverhistorie imellem deltagerne. Sparring og at skabe et netværk af kolleger over hele landet, er også en vigtig del af en studietur. Det er nogle gange nemmere at få gode råd af en kollega, der bor i den anden ende af landet.