Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Demonstration af nedfældere til placeret gylle til majs

30. april 2019 kl. 10 demonstreres forskellige typer af nedfældere til placering af gylle til majs. Alle er velkommen.

Nye fosforregler betyder, at der er stigende interesse for at kunne reducere brugen af startgødning til majs. Nye undersøgelser viser, at det kan opnås ved placering af gyllen, men hvordan gøres det bedst i praksis og med hvilke teknologier?

Tirsdag 30. april 2019 kl. 10.00 indbyder SEGES og Danske Maskinstationer og Entreprenører til demonstration af forskellige typer af gyllenedfældere til placering af gylle til majs. Demonstrationen begynder kl. 10.00 hos Jacob Petersen, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro. Der parkeres på græsset syd for kostalden. Parkeringspersonalets anvisninger skal følges.

Efter en kort velkomst og introduktion demonstreres maskinerne. For hver maskine er der en kort præsentation, hvorefter maskinen placerer gylle, og vi vurderer resultatet.

I tilfælde af dårlige kørselsforhold kan vi blive nødsaget til at udskyde demonstrationen. Hvis det skulle ske, vil det blive meddelt på Landbrugsinfo.dk, landmand.dk, dmoge.dk og Facebook på siden ”Grovfoder”.

Følgende maskiner demonstreres:

Nedfælder

Maskinstation / leverandør

Strip-Till

Leverandøren lancerer maskinen på dagen

Horsch Fokus CS

Gads Maskinstation

Hjemmebygget nedfælder

Varde Maskinstation

GePo Inject 12.16

Midtjydsk Maskinstation

Sagro's forsøgsmaskine (GØMA)

Teknologisk Institut

Samson sortjordsnedfælder (traditionel)

Langelund Maskinstation

 

Der nedfældes i dybdeharvet jord. Enkelte af gyllenedfælderne demonstreres også i ikke-bearbejdet jord (strip-till).

Kom igen til grovfoderekskursionen den 13. juni og se effekten af de enkelte nedfældere på majsen i parcellerne. Her kan maskinerne igen beses.  

Demonstrationen bliver gennemført med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Spørgsmål kan rettes til Henning Sjørslev Lyngvig: 7641 3665.