Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Pressemeddelelse
Vejle den 11. marts 2019

Et halvt århundrede bag rattet

”Mere end 50 år bag rattet, og det er fortsat sjovt”, lød det lakonisk fra Niels Kjær, da han fik overrakt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje med tilhørende diplom for lang og tro tjeneste på samme arbejdsplads.

Et halv århundrede bag rettet P1000414 2

Her ses fra venstre: Steffen Damsgaard som repræsentant for Landhusholdningsselskabet, Niels Kjær, Erling Kjær og Erik Groth

Siden 1. marts i 1979 har Niels Kjær været traktorfører på Erling Kjærs maskinstation i Vildbjerg. Men Niels havde førend det tidspunkt kørt en halv snes år på et par maskinstationer i det midt- og østjyske, inden han søgte tilbage til Vildbjerg.

”Jeg husker tydeligt, at jeg startede med at nedfælde fl. ammoniak hos Erling, hvilket på det tidspunkt var en stor artikel for maskinstationerne”, erindrer jubilaren.

Den tildelte hædersmedalje blev overrakt af Steffen Damsgaard som repræsentant for Landhusholdningsselskabet ved en højtidelighed på Vildbjerg Hotel den 8. marts. Steffen Damsgaard opridsede nogle af bevæggrundene for at hædre Niels Kjær. Herunder hans trofasthed og loyalitet overfor sin arbejdsplads samt indstilling til altid at udføre sit arbejde perfekt.

250-års jubilæum med landbrug

Steffen Damsgaard kom også omkring Landhusholdningsselskabets historie, idet selskabet netop i år har bestået i 250 år og har gennem årene tillagt det høj værdi at hædre trofaste medarbejdere tilknyttet jordbrugserhverv.

Indstillingen til Landhusholdningsselskabet var foretaget af brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, som fremhævede nogle af den erfarne maskinførers menneskelige egenskaber. De kommer til udtryk over for både kunder og kolleger, idet Niels Kjær altid beredvilligt stiller sin viden og erfaring til rådighed.

Maskinstationen i Vildbjerg er kendt for sin udvikling og forbedring af redskaber og maskiner, hvilket også er et område, hvor Niels Kjær er dybt involveret i både at udvikle, producere og teste de opfindelser, der kommer ud fra værkstedet i Vildbjerg.

Aldrig kedeligt

Maskinstationen beskæftiger omkring 15 ansatte. Blandt kunderne er mange økologiske landmænd, som har fordel af maskinstationens store erfaring i at optimere planteproduktionen under økologiske forhold og udvikler eller forbedrer redskaber specielt med dette for øje.

”Jeg har altid syntes, at det er spændende at arbejde på en maskinstation, og jeg har endnu aldrig følt det er kedeligt. Tværtimod glæder jeg mig hver morgen til at komme på arbejde”, lyder det med glæde i stemmen fra jubilaren, der nu kan pryde sig med sølvmedaljen for lang og tro tjeneste.

For yderligere oplysninger kontakt Erling Kjær, tlf.: 4075 0070, mail: ekjaer79@hotmail.com