Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Pressemeddelelse
Vejle den 5. februar 2019

Generalforsamling i Dansk Skoventreprenør Forening

Torsdag den 17. januar holdt DSF generalforsamling på Vingsted Hotel og Konferencecenter. Generalforsamlingen blev afholdt i forlængelse af DM&E’s Vidensdage den 17.- 18. januar 2019. 26 personer var fremmødt til generalforsamlingen. Disse repræsenterede 20 medlemsvirksomheder.

DSF bestyrelse web

Pressefoto: Maskinstationen & Landbrugslederen

DSF’s bestyrelse fra venstre: Niels Peter Jensen, suppleant (Lintrup), Henrik Boelsgaard, bestyrelsesmedlem (Boelsgaard Service) Claus M. Mathiassen, bestyrelsesmedlem (CM Skovservice), Mikkel Thykjær, bestyrelsesmedlem (MT Skovservice), Nickolai Schlechter, formand (Stub og Gren), Peder Frederiksen, næstformand (Svaninge Skovservice)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Formand Nickolai Schlechter bød velkommen og fremlagde sin mundtlige beretning, som supplerede den skriftlige beretning, der blev uddelt til deltagerne. Nickolai udtrykte glæde over at være formand for DSF og tilfredshed med det høje aktivitetsniveau, der har været i branchen i 2018.

Branchetal

Nickolai Schlechter kunne berette om den stigende efterspørgsel på træ og gode priser, hvor stor efterspørgsel på naturpleje og rydningsopgaver er hovedårsagerne til det høje aktivitetsniveau. Ud fra DM&E’s brancheundersøgelse kan man også se den positive udvikling i skoventreprenørbranchen med øget arbejdsmængde, flere ansatte og et bedre resultat. 

Branchetal

Dialog skaber fremgang

Formanden opfordrede forsamlingen til at skabe en god dialog med sine kolleger og konkurrenter. Ofte viser det sig, at det man troede var en konkurrent forholder sig anderledes, når man får talt sammen. En åben dialog danner ofte grundlag for en fælles forståelse, og det kan potentielt ende i et samarbejde.

- ”Tag knoglen, hvis du hører noget negativt om din virksomhed. Kontakt vedkommende som du har mistænkt for at støbe kugler til den negative omtale”, lød opfordringen fra formanden.

De store udbud

Udbud og især ”kæmpeudbud” berørte formanden også, idet han ser mange negative konsekvenser, når udbud bliver store og komplicerede. De store udbud betyder, at mindre specialiserede entreprenører ikke kan være med, selvom de kan byde ind med specialviden, konkurrencedygtige priser og høj fleksibilitet.

- ”Fagentrepriser er ofte en fordel for både entreprenør og bygherre, da det giver en direkte kontakt med bygherren, hvilket er med til at sikre en faglig kvalificeret udførsel af opgaven”, fortalte Nickolai Schlechter.

Kvalificeret arbejdskraft

Der blev udtrykt stor bekymring over Skovskolen, der har halveret indtaget af studerende det sidste år. Skovskolen har nu kun en 1/3 elever i forhold til antallet af elever i 2016.

- ”Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et stigende problem i skovbranchen såvel som i mange andre brancheområder. Vi skal indstille os på selv at tage ansvar for, at der bliver uddannet den fornødne arbejdskraft. Dette forudsætter, at vi også ansætter elever og er med til at lære dem op til at blive professionelle medarbejdere, der kan udføre de specialiserede opgaver i skovbruget”, sagde Nickolai Schlechter.

Situationen lige nu er, at der er mange, som søger uddannelsen, men desværre meget få, som kommer ud som færdiguddannede skovbrugsmaskinførere. Emnet om kvalificeret arbejdskraft og uddannelse optog generalforsamlingen meget og gav anledning til debat.

DSF har oplevet en positiv medlemsudvikling med en bruttotilgang på 6 medlemsvirksomheder og heraf 3 netto således, at der ved årsskiftet var 97 medlemsvirksomheder i DSF. Der mangler fortsat et par stykker for at nå det magiske antal på 100 medlemmer.

For yderligere information, kontakt venligst:
Nickolai Schlechter, formand for DSF, nick@stuboggren.dk, 2124 0558 / 7241 8416
Claus Danefeldt Clemmensen, chefkonsulent DM&E Skov, cdc@dmoge.dk, 7641 3662