Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Det europæiske medlemskab

Det er onsdag den 19. december, og klokken er 17.00. Jeg sidder i lufthavnen i Bruxelles efter et bestyrelsesmøde i den europæiske brancheforening CEETTAR, og venter på mit fly hjem til Danmark. Ventetiden kan passende blive brugt på at vende dagens vigtigste spørgsmål: Giver det mening, at vi som en dansk brancheforening er medlem af en fælles europæisk brancheforening? Spørgsmålet trænger sig på fordi et medlemskab ofte mødes af et kontingent - altså en udgift. Min grundholdning har altid været, at alle omkostninger skal være værdiskabende, og derfor bliver mine tanker sat på overarbejde i denne sammenhæng.

Dagens dilemma på bestyrelsesmødet var kontingentsatserne for et medlemskab af CEETTAR, samt hvordan vi får flere medlemslande til at melde sig ind i den europæiske brancheforening. Til almindelig oplysning har CEETTAR en direktør og en direktionsassistent ansat på kontoret i Bruxelles. Alle omkostninger i denne forbindelse dækkes gennem kontingentet med en stor variation i størrelsen, svingende fra 1.200 euro til 33.000 euro. Danmarks bidrag i denne forbindelse er på 14.000 euro. Det som er udfordringen, når vi taler om kontingent til CEETTAR er, at de lande, som betaler mindst synes, at det er for dyrt at være medlem, mens de store bidragsydere synes, at det er et passende beløb, der betales.

Alle er dog enige om, at hvis vi vil have indflydelse på rammevilkårene for vores brancher, er det nødvendigt at være repræsenteret der, hvor regler og rammer udarbejdes. Jeg mener ligeledes, at med den indflydelse EU har på de danske regler og rammer, er det nødvendigt, at DM&E på den ene eller anden måde, skal forsøge at gøre vores indflydelse gældende. Som et mindre land i EU, kan jeg ikke se en anden vej, end at indgå i et fællesskab, hvilket vi har sikret os via vores medlemskab af CEETTAR. Dette giver anledning til endnu et spørgsmål: Giver det værdi til de danske medlemmer af DM&E, at vi deltager på deres vegne i dette arbejde?

Det finder vi kun ud af, hvis vi kan finde sager af betydning, som vi gennem CEETTAR har haft afgørende indflydelse på. Følgende er eksempler på en række sager, som har været behandlet gennem årene. Jeg er helt sikker på, at DM&E’s deltagelse og indflydelse har sat sit præg på udfaldet. Det har haft flere positive resultater for medlemmerne i DM&E. Jeg vælger at fremhæve følgende:

  • Forhindre at der blev indført en lov om ABS-bremser på alle traktorer i Europa
  • Udarbejdelse af regelsæt for deling af data opsamlet af landbrugsmaskiner
  • Udarbejdelse af en ny fælles Europæisk skovstrategi
  • Regler og rammer for entreprenør og landbrugsmaskiners vægt og brede ved vejtransport
  • Udarbejdelse af et ”Position Paper” om en fælles europæisk bæredygtig biomasse produktion

Alle disse sager indeholder forhold, som har direkte indflydelse på dagligdagen for vores medlemmer. Det er sager af direkte økonomisk karakter, eller sager som vil have indflydelse på det daglige bureaukrati. Eksempelvis ville konsekvensen af tvungne ABS-bremser på traktorer resultere i en merudgift på ca. 2.000 euro pr. traktor. Dette er interessant at sammenholde med DM&E’s kontingent til CEETTAR, hvor det europæiske arbejde koster det enkelte medlem i DK ca. 20 euro om året. Dette leder op til min konklusion om, at medlemskabet af CEETTAR er vigtigt for vores medlemmer i Danmark. Jeg mener faktisk, at det er værdiskabende, og at der er mere end fuld omkostningsdækning for vores medlemmer. Samtidig erkender jeg også, at vi ikke altid er gode nok til at informere om det værdiskabende arbejde, der pågår i regi af CEETTAR. Det skal vi blive bedre til nu og i fremtiden.

For yderligere information, kontakt Bent Juul, juul@dmoge.dk, +45 7641 3678