Menu - For Responsive


› Medlemslogin
Aktuel nyhed

Dyrk dine talenter!

Der efterspørges i dag kvalificerede medarbejdere i alle foreningens branchegrene i lige så høj grad som for godt 10 år siden inden den skæbnesvanger dag september 2008, hvor finanskrisen var synlig for alle. Kunne dette være undgået og hvordan?

Udvikler du virksomhedens vigtigste ressource?

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er begrænsende for mange af foreningens medlemmer, som ellers kunne vækste og skabe meromsætning. Men bør vi ikke se indad, og overveje om vi kunne have handlet anderledes, så vi ikke stod i den nuværende situation? Har vi planlagt eller forventet virksomheden skulle vokse? Og hvorfor har vi så ikke overvejet, hvor den vigtigste ressource skulle komme fra? Nemlig det personale og ledende medarbejdere, herunder projektledere, formænd og kørselsledere, der skal få tingene til at ske. Har vi sovet i timen? Måske. Men det er ikke for sent!

Vi kan ikke regne med, at der står en medarbejder med de kvalifikationer, der er nødvendige på hylden ved Jobcenteret. Kampen om de gode medarbejdere er i gang, og der er et kraftigt sug fra byggebranchen, som smitter af på anlægsentreprenørerne og videre til maskinstationerne og skoventreprenørerne. Branchen skal uddanne sine talenter, og skabe arbejdspladser de ikke har lyst til at rejse fra!

DM&E har igennem de seneste tre år udviklet foreningens lederuddannelse, DM&E Virksomhedsleder, så alle har mulighed for at opkvalificere deres nuværende medarbejdere. Så skal du forberede dine talenter til næste step i din virksomhed, er det nu der skal handles!

Er næste generation klædt på til opgaven?

Er din virksomhed i blandt den fjerdedel, der skal generationsskiftes inden for de næste 5 -10 år? Er den eller dem, der skal overtage virksomheden klædt på til opgaven? Alt for tit ser vi, at uddannelsen af den eller de kommende ejere kommer for sent i gang. Det gælder helt elementære kurser og uddannelser som f.eks. kloakmesteruddannelse og vognmandstilladelser. Men ikke mindst uddannelse til at håndtere de vigtigste funktioner for ledelsen som ledelse, økonomi og strategi, bliver ofte forsømt.

Når den nye generation skal overtage en virksomhed i drift, stiller det ofte andre krav end da den tidligere generation startede i sin tid, og her er en fordel at være forberedt. Når først den nye generation får overdraget ansvaret, er der rigeligt med udfordringer, og så er det svært at finde tid til uddannelse på samme tid. Det er derfor vigtigt at være godt klædt på, inden man starter i den nye rolle. DM&E opfordrer til, at man planlægger generationsskiftet og uddannelsen af de ledende medarbejdere og kommende ejere af virksomheden i god tid - og gerne med en horisont på 5 år eller mere!

Får din medarbejdere uddannelse som fortjent?

Er uddannelse et medarbejdergode eller forudsætning for virksomhedens overlevelse?  I brancheforeningen ser vi det som en pligt for virksomhederne at uddanne deres medarbejdere, ligesom det må være en selvfølgelighed, at medarbejderne deltager aktivt i deres egen udvikling af personlige kvalifikationer og kompetencer.

Vi mener ikke, at medarbejderne skal gøre sig fortjent til uddannelse. Vi ser det som en grundforudsætning for driften af en sund virksomhed og god ledelse. Så opfordringen herfra er: opkvalificer dine medarbejdere før det er for sent. Bedre sent end aldrig.

Din brancheforening tager ansvar!

Derfor har vi udviklet DM&E Virksomhedsleder og andre faglige kurser. Du kan finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside og i vores nyhedsbreve.

For yderligere information, kontakt Jens Guld, jtg@dmoge.dk, +45 7641 3661